Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Uctieva ju Biblia i Korán: život Márie zmenil anjel Gabriel

24.12.2017 (51/2017) Naprieč kultúrami a náboženstvami je známa ako Ježišova matka. Najznámejšiu ženu sveta považujú kresťania za matku Božieho Syna a moslimovia za pannu a matku proroka.
Uctieva ju Biblia i Korán: život Márie zmenil anjel Gabriel
4 fotografie v galérii
Zjavil sa jej anjel Gabriel a oznámil, že našla milosť u Boha, počne dieťa a porodí syna.
Autor fotografie: Getty Images

O osobnom živote Márie (v hebrejčine Miriam) vieme pomerne málo. Označujú ju tri zo štyroch evanjelií a Skutky apoštolov. Najviac z jej života prezrádza Lukášovo evanjelium.

Mnohé informácie sa môžeme dozvedieť z apokryfov, ktoré vytvorili neznámi starokresťanskí pisatelia. Jeden z najstarších zachovaných apokryfov dostal názov Jakubovo protoevanjelium.

Tento spis pochádza z polovice 2. storočia, takže obsahuje niektoré historicky cenné údaje. Dozvedáme sa z neho napríklad mená jej rodičov. Miesto a dátum narodenia Márie však s určitosťou nevieme.

Ako možné rodisko sa najčastejšie spomínajú tri miesta. Prvým je Betlehem, mestečko, kde sa o niekoľko rokov neskôr narodil aj Ježiš.

Druhým Sefora, ktorá sa nachádza štyri kilometre severne od Betlehema. Tu bol za čias cisára Konštantína postavený chrám a miestna cirkev ho zasvätila Máriiným rodičom. Tretia tradícia hovorí, že sa narodila v Jeruzaleme.

Zásnuby s Jozefom

Podľa spisov Nového zákona bývala Mária v Nazarete so svojimi rodičmi – Joachimom a Annou. Nazaret bol v tom čase malá osada, ktorá mala podľa vykopávok posledných desaťročí okolo 150 obyvateľov.

Mária žila navonok normálnym nenápadným životom. Preto bolo prirodzené, že otec jej našiel ženícha a so ženíchovým otcom pripravili manželskú zmluvu. Potom sa konali zásnuby a po nich svadba.

Zásnubný vek bol vtedy u dievčat 14 až 16 rokov, mládenci mohli mať okolo 18, pričom mohlo trvať aj niekoľko rokov, kým si založili spoločnú domácnosť. Jej snúbencom sa stal muž menom Jozef.

Tak ako Mária, aj on pochádzal z rodokmeňa židovského kráľa Dávida. Nový zákon označuje zamestnanie Jozefa výrazom tekton, čo je grécke pomenovanie človeka, ktorý pracuje s drevom a kameňom, teda istý druh stavebného remeselníka.

Márii sa pred svadbou s Jozefom stala udalosť, ktorá sa nedá pochopiť. Dnes nie, ani vtedy nie. Zjavil sa jej anjel, ktorý sa jej dal poznať ako Gabriel, v hebrejčine odvodený od spojenia Gebr – silný muž a El – Boh.

Tento anjel je v židovskej tradícii ten z troch archanjelov, ktorý má najmä poverenie oznamovať zásahy Boha do chodu ľudských dejín.

„Anjel k nej pristúpil,“ opisuje udalosti evanjelista Lukáš a ďalej píše, že ju pozdravil, upokojil a oznámil jej, že našla milosť u Boha, počne dieťa a porodí syna.

Mária mu oponuje, že ona muža nepozná, ale Gabriel jej vraví, že Duch svätý na ňu zostúpi a moc Najvyššieho ju zatieni, a preto bude jej dieťa Božím Synom.

Kľúčovým slovom pre vstup Márie do dejín sveta bolo jej ,,Fiat“ – Nech sa stane. To, čo sa jej potom udeje, sa nedá pochopiť.

Jedna z posledných evanjeliových zmienok o Márii zachytáva udalosti pod krížom. 4 fotografie v galérii Jedna z posledných evanjeliových zmienok o Márii zachytáva udalosti pod krížom. Zdroj: Shutterstock‎

Do Domu chleba

V čase Máriinho tehotenstva vydal rímsky cisár Augustus príkaz vykonať súpis ľudí na celom svete, čím myslel svet ovládaný Rímom. Každý sa musel zapísať v meste, odkiaľ pochádzal jeho rod.

Preto Jozef s tehotnou Máriou cestovali do Betlehema. Nevie sa, či sami, alebo sa pridali k ďalším pútnikom do Judey. Asi stopäťdesiatkilometrová cesta z Nazareta do Betlehema im mohla trvať približne týždeň.

Jedna z možných trás viedla cez pretiahnuté ploché údolie popri Jordáne a pri Jerichu bolo treba zamieriť strmým výstupom na Jeruzalem. Z Jeruzalema je to do Betlehema už iba na skok, asi 12 kilometrov.

Druhá cesta bola síce kratšia, ale viedla cez územie nepriateľských Samaritánov. Ďalej popri vysoko vyčnievajúcom chráme, ktorý dal postaviť Herodes cisárovi Augustovi ako „vládcovi sveta“, odtiaľ pokračuje popri Bét El – ,,Bráne nebies“, mieste, kde sa patriarchovi Jakubovi prisnil rebrík, po ktorom vystupovali a zostupovali z neba anjeli.

Ktorou cestou však putovali, nevieme dodnes s určitosťou povedať. Keď vystúpili na sedlo, kde dnes stojí kostol „Mar Elija“, ležal konečne cieľ ich cesty pred nimi.

Betlehem bol v týchto časoch mestečkom či skôr osadou s menej ako tisíc obyvateľmi (dnes ich má 3 500) a názov mesta znamená v preklade Dom chleba. Je to rodisko kráľa Dávida, svojho času pastiera oviec, ktorý triumfoval nad Goliášom.

Preto sa nazýva Dávidovým mestom. Táto tisícročná osada nikdy nehrala významnejšiu úlohu. Až doteraz. Pretože v hostinci Mária a Jozef nenašli ubytovanie, boli nútení uchýliť sa do maštale. V nej Mária porodila syna.

V židovskom kalendári sa písal rok 3 754. Dali mu všedné meno Ježiš, aké mal v starom Izraeli každý tretí chlapec. Okolnosti Máriinho pôrodu opisujú autori evanjelií so vznešenou ohľaduplnosťou.

O nijakej inej udalosti v dejinách sa nevytvorilo toľko piesní, básní, hymnusov a príbehov.

Herodove zverstvá

V čase Ježišovho narodenia očakávali Hebrejci definitívne zjavenie sa nebeských mocností. V Izraeli v tomto čase ovplyvňovali verejnú mienku apokalyptické nálady o konci sveta.

Jozef Flavius zaznamenal v roku Ježišovho narodenia (7 pred Kristom) rozsiahle popravy. Ako píše vo svojej kronike: „Heroda vyburcovali najmä proroctvá niektorých predstaviteľov farizejov o Mesiášovi. Bez váhania prikáže v noci zatknúť 6 000 farizejov a po krutom mučení ich dá popraviť.“

V roku, keď sa narodil Ježiš, mal jeruzalemský kráľ Herodes 66 rokov. Nikdy nebol obľúbený a čím ďalej, tým viac sa odstup ľudí voči nemu menil na nenávisť. V každom videl nepriateľa.

Podozrenie zo zrady sa nevyhlo ani dvom z jeho deviatich synov. A tak nechal oboch, Alexandra i Aristobula, popraviť.

Keď sa Herodes dozvedel o príchode mudrcov, dal si ich predvolať. Povedali, že sa prišli pokloniť práve narodenému novému kráľovi a Heroda pochytil šialený strach. Dôsledkom bolo besnenie, ktoré vyvrcholilo neskutočne krutým príkazom.

Pretože si nebol istý vekom nového kráľa, nariadil vojakom hromadne vyvraždiť betlehemských chlapcov. Ich počet od dvoch rokov nadol môžeme odhadovať medzi desiatimi až štyridsiatimi.

Herodova márna a nezmyselná túžba po zabití Ježiša doznieva ešte aj po stáročia.

Bohorodička v evanjeliách

Matúšovo evanjelium hovorí, že Jozef utekal s rodinou na základe vnútorného vnuknutia pred Herodom do Egypta, aby ochránil chlapca a rodinu zaviedol do bezpečia. Zostali tam niekoľko rokov, až do Herodovej smrti.

Presťahovanie do susednej krajiny nie je v tom čase nič nezvyčajné. Z Betlehema je k hraničnému mestu Beer Ševa nie viac ako 70 kilometrov. V židovských kolóniách v Hermopolis magna a Alexandrii žili státisíce Izraelitov, ktorí mali čulý kontakt s domovinou.

Herodes ochorel a jeho stav sa zo dňa na deň zhoršoval. Panoval už 33 rokov. Umrel v nekonečných útrapách dva roky po narodení Ježiša. Evanjeliá prezrádzajú málo o Máriinom živote počas ďalších rokov.

Kde sa však spomína, je príhoda so strateným 12-ročným Ježišom. Odohrala sa pri návrate z Jeruzalema do Nazareta. Jeruzalem je v tomto období starý už 5 000 rokov a trvalo ho obýva 30 000 ľudí – Grékov, Rimanov a Židov.

Na sviatok pesach, čo je spomienka na odchod ľudu z egyptského zajatia, sem každoročne prichádza ešte 200 000 pútnikov zo všetkých kútov krajiny, dokonca aj z Alexandrie a Ríma.

Skupina pútnikov z Nazareta bola už dlhší čas na spiatočnej ceste, keď Mária a Jozef zistili strašnú vec. Tri dni, ako píše evanjelista Lukáš, hľadali Ježiša. Napokon ho našli v chráme, kde diskutoval s učencami svojho národa.

Keď ho Jozef a Mária zbadali, stratili nielen reč. „Stratili sebaovládanie“ – hovorí sa v gréckom origináli tejto apokryfnej správy. Máriine pery sa chveli: „Dieťa moje, prečo si nám to urobilo? S bolesťou sme ťa hľadali.“

Máriin manžel Jozef sa už ďalej v evanjeliách nespomína. Pravdepodobne zomrel v čase, keď bol Ježiš ešte mladý.

Ďalšia správa o Márii nás prenáša do Kány, kde sa konala svadba. Evanjelista tu opisuje Máriu ako spolucítiacu s chudobnými svadobčanmi a zdôrazňuje jej radu posluhovačom: „Urobte všetko, čo vám (môj syn) povie.“

Nasleduje známa premena vody na víno, ktoré sa považuje za prvý verejný zázrak Máriinho syna. Jedna z posledných evanjeliových zmienok o Márii zachytáva udalosti pod krížom.

A posledná zmienka pochádza zo spisu apoštolov, ktorí po Kristovom nanebovstúpení zotrvávali svorne v modlitbe spolu so ženami i Máriou, Ježišovou matkou.

Mária skončila pozemský život ešte pred konečným rozídením sa apoštolov, to znamená pred rokom 50 po Kristovi. 4 fotografie v galérii Mária skončila pozemský život ešte pred konečným rozídením sa apoštolov, to znamená pred rokom 50 po Kristovi. Zdroj: Getty Images

Panna Mária v Koráne

Islam vidí v Márii matku proroka Ježiša. Zhoduje sa s kresťanstvom na tom, že Mária porodila Ježiša ako panna. Korán hovorí o Márii na viacerých miestach, ale uvádza oveľa menej detailov ako Nový zákon.

Mária, arabsky Marjam, je dokonca jedinou po mene spomínanou ženou v Koráne. Hovorí sa o nej v šiestich súrach v 38 veršoch. Korán trvá so všetkou rozhodnosťou na panenskom počatí a narodení Ježiša.

V islamskej tradícii je Mária vnímaná ako jedna zo štyroch najlepších žien, ktoré kedy žili, a je považovaná za hlavu žien v raji. Mária je v Koráne charakterizovaná ako siddiqa, čo znamená spravodlivá a tiež pravdivá.

Mnohé zhody medzi kresťanským a islamským výkladom sa končia tam, kde sa z kresťanskej strany hovorí o Márii ako o Bohorodičke. Mária je síce podľa islamu Ježišovou matkou, no nie je Božou matkou, lebo podľa Koránu Ježiš nie je Boží Syn.

Viacerí moslimovia majúci Pannu Máriu v úcte nemajú problém vstúpiť do kresťanského chrámu.

„Mária je najčistejšia a najcnostnejšia žena vo vesmíre,“ napísal v jednom zo svojich textov Bakr Zaki Awad, dekan Teologickej fakulty na Al Azhar University v Káhire.

Posledné roky

Novozákonné evanjeliové spisy o posledných rokoch Márie nič nehovoria. Neskoršie Máriine životopisy kladú posledné roky jej života do Efezu v Malej Ázii, kde pôsobil apoštol Ján po odchode z Palestíny.

Iné informácie hovoria o tom, že Mária žila v kruhu jeruzalemskej cirkevnej obce, kde aj zomrela, pretože chcela do konca svojho života zostať na miestach, kde pôsobil jej syn.

O čase smrti nevieme nič určité. Istý apokryfný spis hovorí, že zomrela jedenásť rokov po Ježišovej smrti ako 59-ročná.

Pri zmienke vo viacerých apokryfoch o tom, že apoštoli boli pri Máriinej smrti, sa dá predpokladať, že Mária skončila pozemský život ešte pred konečným rozídením sa apoštolov, to znamená pred rokom 50 po Kristovi.

Iné údaje, založené na opise španielskej mystičky Márie z Agredy, hovoria, že Ježišova matka zomrela v piatok 13. septembra o tretej hodine popoludní v Jeruzaleme. Do sedemdesiatich rokov jej chýbalo len dvadsaťšesť dní.

Najznámejšia žena sveta

Príbeh najznámejšej ženy sveta, Márie z Galiley, pozná ľudstvo už dvetisíc rokov. Táto žena poznačila mnohé generácie a inšpirovala tisíce ľudí.

Ktorý obraz Márie je však ten správny? Ktorý je ten pravdivý? Čo o nej vieme naisto? Mnohé údaje z jej životopisu je možné dôveryhodne historicky podložiť, časť je založená na dohadoch a časť ostáva stále zahalená rúškom tajomstva.

© Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
Spravodajská licencia vyhradená.

Zobrazenie: mobil | klasické

Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×