Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Študenti Slovenskej zdravotníckej univerzity obdržali výzvu od exekútora

14.12.2017 Peniaze za ubytovanie majú začať poukazovať na účet exekútora.
Študenti Slovenskej zdravotníckej univerzity obdržali výzvu od exekútora
3 fotografie v galérii
Hovorilo sa o zlúčení SZU s Univerzitou Komenského, zatiaľ sa však nekoná.
Autor fotografie: Henrieta Ďurovová

Od nového roka by sa podľa pôvodného zámeru ministerstiev zdravotníctva a školstva mala Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU) stať súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave.

Obe školy sa proti tomuto zámeru búrili, dôvodom boli najmä neuveriteľné dlhy zdravotníckej univerzity, ktoré Univerzita Komenského odmietla prevziať.

To, že dlh SZU predstavuje záväzky 4,3 milióna eur po lehote splatnosti a 1,9 milióna eur v lehote splatnosti, je všeobecne známe.

Aby sme boli presní, k dnešnému dňu napríklad dlh univerzity voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni dosiahol výšku neuveriteľných 675 673,35 eur a voči Sociálnej poisťovni až 1 312 691,54 eur!

Nový Čas sa ešte v roku 2015 pýtal zástupcov univerzity a ministerstva zdravotníctva, pod ktoré škola patrí, ako dlhy a pochybenia vzdelávacej inštitúcie ovplyvnia jej ďalšie fungovanie a študentov.

Rezort zdravotníctva nevyvrátil, ale ani nepotvrdil, že by školu pre dlhy a zlé hospodárenie zavreli.

Ukázalo sa, že škola má dlhy voči dodávateľom a zamestnancom, záväzky voči zdravotnej a sociálnej poisťovni, nedodržiavala zákon o sociálnom poistení, zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite, našli sa pochybenia v nakladaní s majetkom a porušenia zákona o správe majetku štátu.

Slovenská zdravotnícka univerzita je pritom štátna vysoká škola univerzitného typu pôsobiaca v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR a jej študenti študujú na štyroch fakultách: ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, verejného zdravotníctva a, samozrejme, na lekárskej.

Ako sme spomenuli, dlh SZU predstavuje viac než šesť miliónov eur.

„Keďže je známe, že SZU má dlhy a sú voči nej vedené exekučné konania, zlúčenie by znamenalo významné finančné zaťaženie UK,“ zdôraznila Andrea Földváryová, hovorkyňa Univerzity Komenského v Bratislave.

„Naším zámerom je, aby malo zlúčenie čo najmenší dopad na samotných študentov a zamestnancov a prebehlo čo najplynulejšie bez výraznejších dramatických dôsledkov,“ dodal rektor UK Karol Mičieta.

SZU sa bráni, že za dlhy nemôže. Tvrdí, že je zo strany štátu dlhodobo podfinancovaná, každý rok dostáva 5,4 milióna eur. Na škole bolo za posledné roky tri roky niekoľko kontrol zameraných na hospodárenie.

„Boli konštatované bežné nedostatky, ktoré SZU dokázala odstrániť. Za toto obdobie práve univerzita tiež znížila záväzky po lehote splatnosti z obchodného styku o asi 45 percent,“ argumentuje škola v stanovisku.

Ako najväčší problém preto vníma nedostatok peňazí. To vytvorilo základný predpoklad toho, že SZU nebola schopná plniť svoje odvodové povinnosti voči štátu, čo je považované za porušovanie finančnej disciplíny.

Výzva od exekútora študentov rozhodne nepotešila, vedenie univerzity mlčí. 3 fotografie v galérii Výzva od exekútora študentov rozhodne nepotešila, vedenie univerzity mlčí. Zdroj: Henrieta Ďurovová

Zdravotnícky rezort by tak podľa SZU mal skôr komplexne začať riešiť dlhodobé problémy univerzity a nie ju rušiť. Zlúčenie je navyše podľa SZU v rozpore so zákonom o vysokých školách.

Ten povoľuje spájanie verejných vysokých škôl a zdravotnícka škola ňou nie je. Rozhodnutie ministerstiev preto považuje za prejav svojvôle.

„Takéto konanie bolo vnímané ako porušenie akademických práv a slobôd celej akademickej obce SZU,“ zdôraznila škola v stanovisku pre denník Pravda. Zákon o zlúčení oboch univerzít pripravil rezort zdravotníctva spolu s ministerstvom školstva.

Študenti dlžníkmi?

Až doteraz však študenti netušili, čo sa na univerzite deje a dozvedeli sa to šokujúcim spôsobom. Pred pár dňami totiž obdržali výzvu od exekútora, aby na základe exekučného príkazu začali poukazovať peniaze za ubytovanie priamo na účet exekútora.

Študenti zneisteli, nevedia, čo majú robiť. Boja sa, že ak peniaze na exekútorský účet nepoukážu, stanú sa dlžníkmi aj oni. Vedenie školy ich vraj neinformovalo a jednoznačne nepoučilo, ako majú postupovať.

O tom, aké exekúcie má na krku štátna vysoká škola, svedčia aj údaje v Centrálnom registri exekúcií a je ich naozaj požehnane.

Samotná Slovenská zdravotnícka univerzita sa k našim otázkam zatiaľ odmietla vyjadriť.

Riaditeľka kancelárie kvestora Milica Suchánková nás však pozvala na osobné stretnutie s kvestorom Igorom Naňom, ktorý nám odpovie na všetky otázky len v tom prípade, že článok bude nimi autorizovaný, máme si s ním dohodnúť stretnutie.

Napriek nášmu naliehaniu, že chceme aspoň reakciu na spomínané exekúcie voči študentom, sme obišli naprázdno.

„Návrh zákona o zlúčení Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského je aktuálne v legislatívnom procese. Z uvedeného dôvodu k zlúčeniu v januári 2018 nedôjde.

Nový termín zlúčenia bude určený až po vyhodnotení všetkých zásadných pripomienok, ktoré boli predložené v medzirezortnom pripomienkovom konaní,“ uviedla pre Život hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.

„Ministerstvo zdravotníctva už dlhodobo kladie dôraz na zlepšenie hospodárenia a optimalizáciu riadenia Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, za riadny chod univerzity však zodpovedá vedenie SZU, preto v súvislosti s podrobnosťami týkajúcimi sa exekučného konania voči SZU vám odporúčame kontaktovať priamo vedenie tejto univerzity.“

Otázka však znie, prečo túto školu patriacu pod samotné MZ SR ministerstvo neoddlžilo rovnako ako v minulosti nemocnice a nehľadá riešenia na jej záchranu, ako napríklad v prípade štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne...

Mimochodom, práve príkaz na vykonanie exekúcie, ktorú spomíname, vydal súd na základe návrhu oprávneného, teda Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Nezlúčia sa

V týchto dňoch Slovenská zdravotnícka univerzita organizovala dni otvorených dverí pre verejnosť a budúcich študentov, kde sa mohli oboznámiť s prostredím školy a jej vybavením, získali informácie o podmienkach prijímacích skúšok, prípravných kurzoch, uplatnení absolventov i možnostiach poskytovaných štipendií.

O dlhoch a existenčných problémoch školy sa zrejme nahlas nehovorilo. V každom prípade je však jasné, že zlučovanie spomínaných škôl sa zatiaľ nekoná, konanie o zlúčení bolo zatiaľ pozastavené. Ako to však so školou dopadne, ukáže až čas.

© Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
Spravodajská licencia vyhradená.

Zobrazenie: mobil | klasické

Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×