Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Šéf Národného žrebčína: Máme šťastie, že nás zákon chráni pred privatizovaním

04.12.2017 Chov lipicanov v Topoľčiankach sa zapísal do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. „Zo zákona sme neprivatizovateľným podnikom,“ hovorí riaditeľ Národného žrebčína Michal Horný.
Šéf Národného žrebčína: Máme šťastie, že nás zákon chráni pred privatizovaním
3 fotografie v galérii
Osvedčenie o zápise Chovu koní plemena lipican v Topoľčiankach prebral z rúk ministra...
Autor fotografie: Archív NŽ Topoľčianky

Žrebčín v Topoľčiankach, tak ako ho poznáme dnes, prešiel od svojho vzniku v roku 1921 zložitými zmenami, až kým napokon vtedajšia vláda a ministerstvo poľnohospodárstva v Prahe zriadili Štátny žrebčín Topoľčianky.

Málokto však tuší a vie, že žrebčín sa nikdy nestal predmetom divokej privatizačnej rabovačky, pretože ho chráni osobitný zákon. Aj vďaka tomu je na čo pozerať, ak sa na výlet do Topoľčianok vyberiete.

Našťastie, čo sa počas rokov jeho existencie menilo, boli iba jeho názvy. Súčasný názov Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik, získal v roku 1993, keď Ministerstvo pôdohospodárstva SR zriaďovacou listinou udelilo žrebčínu štatút Národného žrebčína.

„Prežil obdobia, ktoré neboli naklonené chovu koní, napriek tomu si vždy zachoval vysoký odborný a spoločenský kredit. Najťažšie chvíle prežíval začiatkom roku 1945, keď boli kone pred frontom presťahované do Holíča.

Vtedajší ošetrovatelia aj s nasadením vlastných životov väčšiu časť populácie zachránili a tretieho mája 1945 sa vrátili do Topoľčianok. V turbulentnom období privatizácií po roku 1989 zaniklo mnoho žrebčínov, boli sprivatizované a následne zlikvidované.

Preto právom považujeme za najvýznamnejší medzník novodobej histórie žrebčína prvý december 2006, keď vstúpil do platnosti zákon, ktorým sa stal žrebčín neprivatizovateľným a ostáva natrvalo v majetku štátu,“ uviedol pre Život riaditeľ žrebčína Michal Horný.

Povestné lipicany

„Národný žrebčín je početnosťou chovaných plemien v jednom zariadení ojedinelý v celej Európe, čo vzbudzuje u širokej chovateľskej verejnosti doma aj v zahraničí vážnosť a rešpekt.

Chov genetických zdrojov plemien lipican, hucul a shagya-arab sa datuje od jeho samotného vzniku, keď chovné stáda a plemenný materiál pripadli žrebčínu z podstaty rakúsko-uhorských žrebčínov bývalej monarchie.

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa na základe spoločenskej požiadavky začal chovať aj slovenský teplokrvník ako športový kôň a od sedemdesiatych rokov minulého storočia, pre zachovanie priaznivej krvnej výstavby plemena koní shagya-arab, pribudol aj chov arabského plnokrvníka, ktorý bol do Topoľčianok importovaný z Egypta – zo žrebčína El Zahra,“ dozvedáme sa.

„O významnosti chovu genetických zdrojov koní, konkrétne plemena lipican, svedčí aj fakt, že práve začiatkom novembra tohto roka prevzal žrebčín osvedčenie o zápise ,Chovu koní plemena lipican v Topoľčiankach‘ do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Chov plemena lipican patrí medzi najstaršie kultúrne plemená koní v Európe.“

František Hrúzik s kobylou Silná v Tatranskej Lomnici. 3 fotografie v galérii František Hrúzik s kobylou Silná v Tatranskej Lomnici. Zdroj: Archív NŽ Topoľčianky

Hubertova jazda

Ak ste ju tento rok v októbri nestihli, nezúfajte, turistická sezóna síce skončila, no v žrebčíne to žije počas celého roka.

Aj to je zrejme dôvod, že ročne navštívi Národný žrebčín v Topoľčiankach takmer päťdesiattisíc návštevníkov nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia. V poslednom období sa zaradil medzi najnavštevovanejšie zariadenia Nitrianskeho kraja.

Podľa riaditeľa žrebčína Michala Horného je zvýšený záujem návštevníkov o túto inštitúciu obrazom organizovaných aktivít žrebčína počas celej turistickej sezóny, ktorá je bohatá na športové, turfové, chovateľské a kultúrno-spoločenské podujatia.

„Spomeňme prvý máj, tradičný deň otvorených dverí, keď žrebčín oficiálne otvára svoju chovateľskú, športovú a turistickú sezónu. Návštevnosť na uvedenom podujatí presahuje pätnásťtisíc návštevníkov. Vyhľadávané sú aj dostihové alebo športové podujatia.

V tomto roku žrebčín zorganizoval jedenásť národných a medzinárodných jazdeckých súťaží v parkúrovom, drezúrnom, vytrvalostnom, voltížnom a záprahovom jazdení, z toho troje majstrovstvá Slovenskej republiky, a to v drezúre, vo vytrvalostnom jazdení a voltíži.

V roku 2013 organizoval vôbec po prvý raz v histórii majstrovstvá sveta v jazdeckej disciplíne na Slovensku – majstrovstvá sveta v dvojzáprahoch. Zúčastnilo sa ich sedemdesiatosem jazdcov z dvadsiatich troch krajín.

Tieto preteky si aj prostredníctvom internetu pozrelo viac než štyristotisíc divákov z celého sveta,“ pochváli žrebčín Michal Horný.

Chovajú kravy i ovce

Okrem chovu koní sa žrebčín venuje aj chovu hovädzieho dobytka holštajnského plemena s mliekovou úžitkovosťou vyše 10 000 litrov na dojnicu.

Nájdete tu aj ovce, zamestnanci žrebčína vyrábajú a predávajú syry a mliečne výrobky vlastnej produkcie z dvora, od novembra začali s výrobou masla. Samotný podnik obhospodaruje tisíc hektárov pôdy a zamestnáva takmer stovku pracovníkov.

Turistická sezóna je každý rok ukončená v októbri spomínanou Hubertovou jazdou. Osobitnou kapitolou je hipologická expozícia, ktorá sa nachádza v centre obce. Expozícia odráža tradičný život obyčajného človeka.

Samostatnou časťou je kočiareň, kde sú vystavené dopravné prostriedky rôzneho charakteru ťahané koňmi. Ťahákom expozície sa stal zrekonštruovaný koč prvého československého prezidenta T. G. Masaryka, ktorý mal v septembri premiéru pri príležitosti úmrtia prvého československého prezidenta.

Legendárny Hrúzik

Najväčšou športovou legendou je rodák z Topoľčianok – zaslúžilý majster športu František Hrúzik. Do žrebčína nastúpil po ukončení povinnej školskej dochádzky ako štrnásťročný a pracoval v ňom nepretržite neuveriteľných šesťdesiatpäť rokov.

Po druhej svetovej vojne ako vedúci výcviku v jazdiarni nastúpil do žrebčína bývalý štábny kapitán ľahkej eskadróny Emil Šulgan a spolu s Františkom Hrúzikom začali prípravy koní na Veľkú pardubickú. V roku 1947 absolvoval František Hrúzik v Pardubiciach svoj prvý dostih.

František Hrúzik spolu s majstrom športu Dominikom Pružinským viedli v rokoch 1958 – 1982 výcvikové stredisko, kde spájali odbornú prácu výcviku s profesionálnou prípravou jazdcov a koní na športové súťaže.

Jeho rukami prešlo nespočetné množstvo koní a jazdcov, z ktorých pod jeho vedením vyrástli mnohí velikáni jazdeckého športu v Československu. Za jeho športové výkony mu bol v roku 1961 udelený titul Majster športu.

V tomto roku, prvého mája, sa František Hrúzik, zatiaľ jediný Slovák, ktorý sa zúčastnil olympijských hier v jazdeckej disciplíne, dožil deväťdesiatky a pri tej príležitosti si na začiatku otvorenia sezóny prevzal z rúk ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriely Matečnej pamätnú plaketu.

„Zachovaniu tradičných plemien všetkých druhov zvierat sa v poslednom období v celosvetovom meradle venuje zaslúžená pozornosť. Jedinečnosť Národného žrebčína Topoľčianky spočíva práve v ochrane vzácneho a historicky cenného genofondu,“ dozvedáme sa.

„Jeho poslaním je ochrana a rozvoj našich historických plemien, tzv. génových rezerv.“

© Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
Spravodajská licencia vyhradená.

Zobrazenie: mobil | klasické

Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×