Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Slovenským sokoliarom sa nedarí dostať do zoznamu UNESCO: boj inštitúcií?

02.12.2017 Zasa im to nevyšlo. Napriek úpornej snahe a medzinárodnej prestíži slovenských sokoliarov sa do zoznamu UNESCO nedostali
Slovenským sokoliarom sa nedarí dostať do zoznamu UNESCO: boj inštitúcií?
7 fotografií v galérii
Na Slovensku každoročne pribúdajú stretnutia sokoliarov s medzinárodnou účasťou. V...
Autor fotografie: Vladimír Kampf

Sokoliarstvo ako svetový fenomén pribudlo do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO 16. novembra 2010. Naši sokoliari sa do neho stále nedostali, hoci boli v dvanástke krajín, ktoré zápis do svetového zoznamu pripravovali. Komisia ich už štyri razy odmietla.

V správe Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru je napísané, že sokoliarstvo sa praktizuje v šesťdesiatich krajinách sveta a je spájané s kultúrnym dedičstvom a komunitnou angažovanosťou.

Na to, aby sa prvok kultúrneho dedičstva dostal na medzinárodný zoznam, musí byť najprv na národnom zozname.

Zjednodušene – u nás je na to jedenásťčlenná komisia, ktorá rozhoduje na základe odborných posudkov nezávislých odborných posudzovateľov. Ktokoľvek z nich môže vyhľadať ďalších odborníkov a radiť sa s nimi, aby rozhodol čo najobjektívnejšie.

Slovensko má v sokoliarskom svete vážené postavenie. Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore má takmer 300 členov. Členovia klubu musia byť poľovníci s poľovníckou skúškou.

Slovensko je jediná krajina na svete, kde vyučujú sokoliarstvo už v Základnej škole s materskou školou v Štiavnických Baniach. Ako vyučovací predmet je aj v stredných lesníckych školách v Banskej Štiavnici, Liptovskom Hrádku a Prešove.

Nechýba ani vo vyššom školstve – na Technickej univerzite vo Zvolene a na Veterinárnej univerzite v Košiciach. Ani to príliš nepritiahnem za vlasy, keď skonštatujem, že Slovensko je sokoliarska veľmoc.

Na Slovensku máme takmer 300 sokoliarov. 7 fotografií v galérii Na Slovensku máme takmer 300 sokoliarov. Zdroj: Vladimír Kampf

Susedia uspeli

Do medzinárodného zoznamu nezapíšu len tak hocikoho. Pravidlá sú prísne. V súčasnosti sú doň zapísaní sokoliari zo Spojených arabských emirátov, z Belgicka, Francúzska, Talianska, Kazachstanu, Kórejskej republiky, Mongolska, Maroka, Pakistanu, Kataru, zo Saudskej Arábie, Španielska a Sýrie.

V zozname sú od začiatku Maďari, Rakúšania a Česi, s ktorými sme mali kus spoločnej histórie. Na národný zoznam a do medzinárodného zoznamu sa dostali bez problémov.

Naši sa zatiaľ nedostali ani do národného zoznamu, pretože komisia neodporučila ministrovi zaradiť ich medzi naše nehmotné kultúrne dedičstvo.

Slovenská komisia, ktorá posudzovala návrh, pravdepodobne vidí veci inak ako ich kolegovia v Rakúsku, Maďarsku a Česku. Naše sokoliarstvo údajne stratilo kontinuitu na dlhých 300 rokov.

Podľa tvrdenia komisie ho obmedzila či zakázala už panovníčka Mária Terézia a v súčasnosti je to podľa stanoviska údajných odborníkov napríklad v Česku skôr šport alebo hobby, ktoré v mnohom prerastá do komercie... Napríklad v obchodovaní s dravými vtákmi.

Ešte raz: český pohľad na vec je pravdepodobne úplne iný, lebo tam sokoliarstvo prešlo bez problémov. Omyl alebo zámer?

Okrem toho je v stanovisku na adresu sokoliarov napísané: „Ich odvolávanie sa na význam a podporu sokoliarstva v iných, predovšetkým arabských krajinách, je falošnou komparáciou (porovnávaním) kultúrnej histórie sveta,“ píše sa v zamietavom odporúčaní. Nedajbože porovnávať...

Kratochvíľa spoločenskej vrstvy

Odporúčanie, či vlastne neodporúčanie, pre ďalšie rozhodnutie ministra kultúry podpísal Vladimír Kyseľ, riaditeľ Centra pre tradičnú ľudovú kultúru SĽUK. Neskôr mi vysvetlili, že Kyseľ nie je autorom alebo schvaľovateľom rozhodnutia komisie.

Rozhodnutie vzniká ako výstup komisie a Kyseľ ho pravdepodobne ako vtedajší riaditeľ centra zasielal na vedomie predkladateľom. Jeho podpis je v tejto záležitosti irelevantný.

Stanovisko konštatuje aj to, že sokoliarstvo prestalo byť časom zdrojom obživy a stalo sa zábavou istej spoločenskej vrstvy.

Napísal som mu mail, v ktorom som ho žiadal o stretnutie a vysvetlenie niektorých nepochopiteľných detailov. Chcel som vedieť, kde sa vzali ich konštatovania, ktoré mi prišli až konšpiratívne.

Poľovačka s orlom vyžaduje veľa času a trpezlivosti. Poľovnícka puška je oveľa účinnejšia. 7 fotografií v galérii Poľovačka s orlom vyžaduje veľa času a trpezlivosti. Poľovnícka puška je oveľa účinnejšia. Zdroj: Vladimír Kampf

Žiaľ, odmietol a namiesto odpovedí som sa dozvedel niečo o sebe, napríklad:

„Zo správy, ktorú ste mi adresovali, som vyčítal, že ako redaktor, ktorý pripravuje článok a chce v ňom uviesť rozdielne názory dvoch strán na jednu tému, ste si už názor urobili (pravdepodobne po kontakte s jednou zo strán).

Vyplýva to z Vášho konštatovania: ,Zamietavé stanovisko komisie, ktoré ste podpísali, má niekoľko vážnych faktických nepresností, ktoré nerešpektujú doložené historické dokumenty, a dokonca nesú znaky aj akýchsi konšpiračných teórií.‘

Keďže názor máte už vytvorený, považujem Vašu snahu o stretnutie len za formálny krok, ktorý má vzbudiť zdanie objektivity.

Ešte pripúšťam možnosť, že ste sokoliarom, dôkladne poznáte túto problematiku, dôsledne ste si naštudovali propozície a podmienky zaradenia do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a chcete sa o probléme rozprávať ako fundovaná osoba s jasným názorom. To však nie je pôda pre vytvorenie objektívneho článku, ktorý je smerovaný verejnosti.“

Ďalej mi vysvetlil: „Na objektívne posúdenie návrhov minister kultúry vymenoval odbornú komisiu, ktorá, po zoznámení sa s návrhmi, po naštudovaní problematiky a po zohľadnení všetkých kritérií, vydáva ku každému návrhu kolektívne stanovisko.

Za mojím podpisom stojí práve takéto kolektívne stanovisko odborníkov z rôznych oblastí kultúrneho dedičstva Slovenska, ktorému plne dôverujem. Ja osobne veľmi oceňujem aj prístup ministra kultúry, ktorý rovnako rešpektuje odborné stanovisko svojho poradného orgánu a vopred tak vylučuje prípadné vonkajšie individuálne tlaky.“

Protirečivé nominácie

Neoplatí sa v tomto článku robiť zo sokoliarov nešťastníkov, ktorí neuspeli štyri razy. Po každom zamietavom stanovisku sa s kolegami v zahraničí snažili čo najviac vyhovieť ďalšiemu posudzovaniu.

V ich materiáloch s pomocou Rakúšanov a Maďarov pribúdali kópie dokumentov, ktoré jasne dokazujú, že sokoliarstvo ani na území Slovenska nestratilo kontinuitu a že si zaslúži byť na zozname, tak ako sú tam naši dnešní susedia, s ktorými sme v minulosti zdieľali spoločné štáty.

Ocenil som ústretovosť pani Barbory Morongovej, riaditeľky odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a predsedníčky odbornej komisie. Nezaradila ma medzi sokoliarov a ani rozhovor neodmietla.

Všetky dravce slovenských sokoliarov majú prísne strážený pôvod identifikovateľný nezameniteľnými testami DNA. 7 fotografií v galérii Všetky dravce slovenských sokoliarov majú prísne strážený pôvod identifikovateľný nezameniteľnými testami DNA. Zdroj: Vladimír Kampf

„Odborná komisia musí posudzovať stanovené kritériá a ich splnenie. Kritériá nastavuje UNESCO a preklápajú sa do národných zoznamov,“ konštatuje.

„Sokoliari nedoložili kontinuitu prvku a jeho medzigeneračnú výmenu. Jednotlivé krajiny sa neriadia podľa iných krajín, ale postupujú podľa kritérií stanovených UNESCO-m. Tie sú totožné.

Nemôžem hovoriť do toho, kto posudzoval nominácie v zahraničí a ako vyhodnotili splnenie či nesplnenie kritérií. Sokoliari v minulých nomináciách sami konštatovali diskontinuitu. Vedia o tom.

V poslednej nominácii sa tomuto konštatovaniu vyhýbajú, ale ničím ho ani nevyvracajú. V rámci nominačného spisu nepredložili dokladový materiál o tom, že sa niečo zmenilo.“

Kde však vzala komisia tvrdenie, že Mária Terézia na území dnešného Slovenska zrušila sokoliarstvo?

„Na to sú osoby, ktoré sa venujú histórii. K posúdeniu stavu sú potrebné pramenné doklady o kontinuite.“

Podľa prezidenta Slovenského klubu sokoliarov pri SPK Alojza Kaššáka však do nominačného spisu doplnili niekoľko dokumentov, ktoré kontinuitu na dnešnom slovenskom území dokazujú. Získali ich aj z archívov v Budapešti a vo Viedni.

„Od jedného predkladateľa máme dva nominačné spisy, ktoré si protirečia,“ hovorí Barbora Morongová.

„Ak sa niečo zmenilo, čo je svojím spôsobom prípustné, napríklad na základe zistení z výskumov a podobne, je potrebné to doplniť relevantnými materiálmi. Zvlášť, ak to súvisí so splnením, respektíve nesplnením kritérií.

Naším záujmom je rozširovať zoznam a nie niečo blokovať. Nemáme predsa dôvod niečo nezapísať. Našou ambíciou je, aby bol zoznam pestrý. Komisia hlasuje tajne bez dôvodu na konšpirácie. Každý za seba vyjadruje svoj názor na základe predloženej nominácie a jej posudkov.“

Lov s dravými vtákmi je o prírode a nevyhnutných procesoch v nej. Je neistý. Dravec len málo kedy uspeje. 7 fotografií v galérii Lov s dravými vtákmi je o prírode a nevyhnutných procesoch v nej. Je neistý. Dravec len málo kedy uspeje. Zdroj: Vladimír Kampf

Podľa seba a tajne

Podľa Barbory Morongovej je zapísané do národného zoznamu takmer všetko, čo komunity navrhnú. „Ak aj v jednom roku neuspejú, majú šancu doplniť nomináciu a podať ju znova.“

Možno len niekde medzi komisiou a sokoliarmi vzniklo nedorozumenie, ktoré by sa dalo vysvetliť z očí do očí.

Jednoducho by sa predkladatelia postavili pred komisiu a keby komisia skonštatovala, že jej niečo nesedí či chýba, tak by predkladatelia nominácie buď veci vysvetlili, alebo by hneď vytiahli z kopy papierov jasný dokument. Tak to nefunguje. Komisia hlasuje podľa seba a tajne. Odvolať sa nedá.

„Agendu a chod poradného orgánu administratívne zastrešuje Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, v zmysle štatútu komisia odporúča svoje stanovisko ministrovi. Pán minister reaguje na odporúčania komisie. Na zápis neexistuje nárok.

Do budúcna plánujeme podnietiť, aby komunikácia fungovala na väčšej ploche. Táto potreba rastie s agendou. V zozname pribúdajú každoročne nové prvky.

Myslím, že v rámci tejto agendy vyplývajúcej z Dohovoru UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva sa v rámci Slovenskej republiky rozvíjame veľmi dobre a darí sa nám,“ uzatvára Barbora Morongová.

Slovenské sokoliarstvo sa nedostalo na národný zoznam. A ani sa asi tak ľahko nedostane, pretože ľudia...

Vyberám z článku K implementácii Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva, pod ktorým je podpísaný ako spoluautor aj súčasný generálny riaditeľ Centra pre tradičnú ľudovú kultúru SĽUK Juraj Hamar:

„Slovenská komisia pre tvorbu zoznamu nehmotného dedičstva neschválila sokoliarstvo, pretože prvok nespĺňa stanovené kritériá, netvorí a nepotvrdzuje kultúrnu identitu národného ani regionálneho spoločenstva, nepomáha bližšiemu spojeniu ľudí a spoločenstiev a nemožno ho označiť za prejav nehmotného dedičstva s nepretržitou kontinuitou.

Navyše slovenská legislatíva neumožňuje lov zvierat pomocou dravcov. Pri výcviku dravcov sa používajú nehumánne metódy, čo je tiež nezanedbateľné, pretože UNESCO prihliada aj na morálny aspekt nominovaných prvkov.“

Kde šéf SĽUK-u vzal tieto argumenty, je nejasné. Veď napríklad legislatíva platná na území súčasného Slovenska jasne rieši sokoliarstvo už od 50. rokov minulého storočia. No, ak si niekto povie, že je odborník a skonštatuje, že to je tak, ako hovorí on, tak smola...

© Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
Spravodajská licencia vyhradená.

Zobrazenie: mobil | klasické

Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×