Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Vybudujeme vodnú diaľnicu? Naposledy sa o rozpačité divadlo pokúsil Mečiar

28.11.2017 Možno raz bude nejaká veľká loď z Dunaja plávať hore Váhom. Malá slovenská Amazonka bude splavná. Nápad je to skvelý, no jeho realizácia zatiaľ v nedohľadne.
Vybudujeme vodnú diaľnicu? Naposledy sa o rozpačité divadlo pokúsil Mečiar
11 fotografií v galérii
Križovanie koryta a kanála Váhu a diaľnice pri Povážskej Bystrici.
Autor fotografie: Vladimír Kampf

Rieka dvoch tvárí. Od sútoku Bieleho a Čierneho Váhu až po Liptovský Mikuláš je to kus divej prírody. Druhou tvárou je Vážska kaskáda, sústava vodných diel. Viaceré z nich majú po technickej stránke unikátne parametre. Dnes patria do krajiny. S tým nikto nič neurobí.

Okrem elektriny a ochrany pred povodňami, ktorú sústava vodných diel priniesla Slovensku, príde zavše do rečí aj prípadné splavnenie Váhu a jeho kanálov pre lode z Dunaja. Nielen po Šaľu či Piešťany, ale aj vyššie po Žilinu a ďalej po rieke Kysuca až do Poľska na rieku Visla.

Vážska kaskáda

Systém 23 vodných diel, ktoré vybudovali prioritne na výrobu elektrickej energie a ochranu pred povodňami. S výstavbou kaskády začali v roku 1930. Niektoré vodné diela prehradili hlavný tok Váhu, iné novovybudované kanály tečú krajinou v umelých priamočiarych korytách neďaleko hlavného toku Váhu. Sústava je ohromným stavebným dielom.

Plavba nahor nemožná!

Od roku 2010 sa splavneniu Váhu venuje Agentúra rozvoja vodnej dopravy, ktorá pracuje pod Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky.

Pôvodne sa jeho sprejazdnením zaoberali pracovníci povodia Váhu, dnes Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorí prípadnú novú vodnú cestu dostanú pod svoju správu.

Aj o vodnú cestu sa niekto musí starať. Nie je to len tak, ako to vyzerá z brehu pri pohľade na hladinu. Pod vodou sa dokážu diať zásadné veci, ktoré majú vplyv na dopravu.

„Časť vodných diel je pripravená na plavbu od čias, keď ich postavili,“ vysvetľuje Július Paulech (58), vedúci odboru vodohospodárskej prevádzky a dispečingu zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepného závodu Piešťany.

Ivan Malinka a Július Paulech zo Slovenského vodohospodárskeho podniku. 11 fotografií v galérii Ivan Malinka a Július Paulech zo Slovenského vodohospodárskeho podniku. Zdroj: Vladimír Kampf

„Parametre komôr však rátali s vtedajšími menšími plavidlami. V tom čase nikto netušil, že budú dané nejaké európske parametre, ktoré bude treba dodržiavať. Na dolnom toku rieky sú plavebné komory na priehradách čiastočne vybudované.

Chýbajú im dolné vráta. V súčasnosti slúžia ako jalový výpust pre elektráreň, keď sa jej pokazia turbíny. Od Trenčína vyššie máme takzvané plťové komory, do ktorých sa celkom určite nezmestí žiadna obchodná loď z Dunaja,“ konštatuje.

Ďalším vážnym nedostatkom je šírka kanálov. Sú užšie až o 20 metrov. Chýba im takzvaný dvojloďový profil. Jednoducho povedané – dve lode vedľa seba sa na vážske kanály nezmestia.

A keby sa aj zmestili, ich vrtule a vlny by po čase poškodili dno a boky kanálov tak, že by bolo po nich.

To nie je všetko: „Od Piešťan hore nevyhovujú plavbe ani mosty. Takmer všetky bude treba zdvihnúť,“ dodáva Július Paulech.

Jediná rozumná cesta je súčasné kanály zbúrať a postaviť nanovo. Prípadne z nich využiť, čo sa dá. Ak sa niečo dá...

Boli...

Naposledy robili papaláši veľkú slávu splaveniu Váhu počas vlád Vladimíra Mečiara. Mali jasno. Váh splavníme a hotovo. Podnikli jednu propagačnú jazdu menšieho dunajského remorkéra s jedným malým tlačným nákladným člnom. Najmenším, aký zohnali.

Zostava sa s problémami dostala do Šale. Z priehrad vtedy odušu vypúšťali vodu, aby to posádka vôbec dokázala.

Po tejto jazde si politici pohladkali bruchá. Váh je splavný. Môžu začať vážne obchodné jazdy. Aj začali.

Lodná zostava malého remorkéra a malého tlačného člna urobila ešte jednu jazdu od Dunaja hore a dolu, aby v Šali celkom neekonomicky naložili nejaký tovar tak, aby s ním vôbec do Dunaja doplávali. Rozpačité divadielko potom skončilo.

Brána opusteného prístavu v Šali. 11 fotografií v galérii Brána opusteného prístavu v Šali. Zdroj: Vladimír Kampf

Ivan Malinka (61), vedúci odboru vodohospodárskeho rozvoja a vodného plánovania Slovenského vodohospodárskeho podniku, spomína: „Smerný vodohospodársky plán z roku 1976 uvažoval o vybudovaní vodnej cesty na Váhu v úseku Komárno – Žilina s jej možným predĺžením až po Vrútky, s napojením na priemysel v Martine.

Myšlienka predĺženia plavebnej cesty po Vrútky stratila v dôsledku spoločenských zmien v roku 1989 na aktuálnosti.“

Neskôr, najmä po dobudovaní kanála, ktorým došlo k prepojeniu riek Rýn – Mohan – Dunaj a tým k vytvoreniu takmer 4 000 km dlhej vodnej magistrály spájajúcej sieť západoeurópskych vodných ciest s koncovým prístavom v Rotterdame s Čiernym morom (s koncovým prístavom Sulina alebo Konstanca), vznikla myšlienka vybudovania vodnej cesty v rámci dopravného prepojenia sever – juh.

„Prepojenie baltického priestoru s juhovýchodnou Európou bolo potvrdené na 3. paneurópskej konferencii ministrov dopravy v Helsinkách v roku 1997.

Podľa stanovenej klasifikácie bola do kategórie ďalších hlavných vodných ciest medzinárodného významu zaradená aj Vážska vodná cesta s prepojením na Odru a Vislu,“ dodáva Ivan Malinka.

Plavba cez Kysucu do Poľska by bola rovnako unikátnym dielom ako kanál z Dunaja na Mohan. Projektanti uvažovali o tuneli pre lode či o rôznych zdvíhadlách. V pláne boli aj nádrže, ktoré by dokázali cestu zásobovať vodou.

Na svete boli aj konkurenčné návrhy prepojenia Dunaja rôznymi skratkami na rieku Moravu či Odru. Boli...

Kľúčová Sĺňava

Kapitán výletnej lode v Piešťanoch Pavol Spál vozí turistov na lodi Trajan po Sĺňave.

„Na Váhu sa dá plávať iba po obmedzených úsekoch, ktoré sú splavnené vďaka Vážskej kaskáde. Od ústia je splavný úsek po Sereď. Pláva sa tiež po jazere Kráľová.

Vyššie nad Piešťanmi fungujú plavby po jazere Sĺňava. Nad nami sa pláva po úseku v Trenčíne, po Nosickej priehrade a vyššie iba na Liptovskej Mare. Medzi vodnými dielami sa plávať nedá.“

Pretože Rakúšania nechcú o splavnení rieky Morava ani len počuť, vymysleli v Českej republike jej prepojenie s Dunajom cez Váh a slovenské územie.

 Priehrada Sĺňava je čiastočne zanesená. 11 fotografií v galérii Priehrada Sĺňava je čiastočne zanesená. Zdroj: Vladimír Kampf

V súčasnosti plánované ústia kanála do Váhu sú v priehrade Sĺňava alebo pod ňou. Odborníci zvažujú niekoľko možností.

Sĺňava dostala meno podľa veľkého počtu slnečných dní v roku. Priehrada bola v minulosti obľúbeným letoviskom. Vodohospodárom aj kapitánom vyhliadkových lodí robí starosti jej zanášanie.

Zanášanie koryta zregulovanej rieky je problémom nielen na Sĺňave, ale na celom Váhu.

Regulácia znížila riziko povodní a predtým divokú rieku spútala do určeného koryta a kanála. Scenéria Váhu sa zmenila. Teraz pokorne tečie krajinou tak, ako mu to určili ľudia.

„Aby sa lode dostali pod Piešťany, treba vybudovať dve vodné diela. V Kolárove jedno a druhé medzi Sereďou a Hlohovcom. Naň bolo vydaných niekoľko územných rozhodnutí. To posledné platí do konca tohto roka,“ vysvetľuje Július Paulech.

Na zrealizovanie akéhokoľvek stavebného plánu sa budú musieť investori vysporiadať aj s vlastníkmi pozemkov.

Priateľka, milenka...

Pred niekoľkými rokmi na Váhu prievozníčil aj dobrodruh a bývalý starosta obce Vinohrady nad Váhom František Škorík.

„Váh pre mňa znamená priateľa, milenku, krásu... Na 89. kilometri rieky Váh som mal posledný klasický prievoz ako za starých čias. Teraz sú na Váhu iba dva prievozy, no tie prevážajú autá. To niekedy nebolo.“

Pred polstoročím bolo len medzi Sereďou a Hlohovcom osem prievozov.

„Ľudia ich potrebovali. Na druhej strane rieky mali svoje hospodárstva, mali tam vinice, gazdovstvá. Cez rieku prechádzali denne. Ja som prievoz zrušil. Nemá ho po mne kto prebrať.“

Vážsky kanál. 11 fotografií v galérii Vážsky kanál. Zdroj: Vladimír Kampf

Žilina v Šali

Naozajstné plávanie po rieke menšími loďami z Dunaja sa podarilo iba niekoľkokrát.

Ešte za predrevolučných čias sa do prístavu v Šali s veľkou pompou a ešte väčšími problémami dostala vyhliadková loď Žilina, ktorá za normálnych okolností vozila výletníkov na okruhu v Bratislave. Jej kapitánom bol Štefan Burín.

Jeho prítomnosť bola tak trochu symbolická. Kolegovia ho občas podpichovali, že je vzrastom najmenším kapitánom na Dunaji. Malého kapitána poslali do malej vody na Váh.

Ani to však nepomohlo, aby prázdna loď, ktorá mala ponor tak po prsia urasteného chlapa, prešla bez nervov.

„Dostali sme objednávku na plavbu do Šale. Papaláši sa rozhodli, že pošlú Žilinu. Nikomu z kapitánov sa tam nechcelo. Vykrúcali sa, že tam nikdy neboli. Veď ani ja. A ani nikto. Prvú noc sme museli zostať pod Kolárovom.“

Na druhý deň ráno sa pohli ďalej proti prúdu. Čln vtedajšej Štátnej plavebnej správy pred nimi pichal vodočetnú latu do dna a zisťoval, kde by mohla mať loď dostatok vody.

„Ukazovali mi kadiaľ. Štyridsaťmetrová loď nie je autíčko. Za Nededom na nás neveriacky pozerali chalupári. Nejakému murárovi vypadla kelňa z ruky. Z brehu na nás zízala aj krava. Nespúšťala z nás oči, aj prežúvať zabudla.“

Potom, keď sa vyviazali o múr v Šali, prišla delegácia. Priniesli im jesť i piť a čakali na televíziu.

„Voda, ktorú nám vypustili z priehrad, začala rýchlo klesať, tak sme sa museli ponáhľať. V Nedede pri kompe sme mali nehodu. Kompár nespustil lano, na ktorom sa pohybuje kompa, až na dno, ako mal. Zastali sme na mieste. Až keď ho spustil úplne, prešli sme.“

O kilometer nižšie nasadli na dno. Ľavý motor, na ktorom bola závislá aj hydraulika kormidla, nám nasal bahno a začal sa prehrievať. Z plytčiny nás musel prísť stiahnuť malý prístavný remorkér z Komárna.“

Už vtedy mala Žilina pod dnom málo vody, pretože rieku zanášajú splaveniny z polí a lesov.

Na Slovensku zanášanie napreduje oveľa rýchlejšie, ako odborníci predpokladali. Dôvodom je zlé hospodárenie na poliach a v lesoch. Výdatným zdrojom nánosov sú nevhodne obrobené polia, z ktorých sú takzvané kukuričné povodne, a holoruby v lesoch.

Kapitán Štefan Burín, jeden z prvých, ktorý priplával vyhliadkovou loďou z Dunaja do Šale. 11 fotografií v galérii Kapitán Štefan Burín, jeden z prvých, ktorý priplával vyhliadkovou loďou z Dunaja do Šale. Zdroj: Vladimír Kampf

Polystyrénové atrapy

Vodáci sa sťažujú, že plavebné komory vo vážskych priehradách nefungujú. To znemožňuje plavbu po rieke aj im.

Plávať sa dá len na úsekoch medzi priehradami. Vodáci a jachtári sú nimi doslova uväznení. Dobrodružný splav, aký kedysi bežne absolvovali napríklad pltníci, dnes nie je možný.

Dnes by sa po Váhu nikam nedostali. Skúsili to chlapi z Dunajca, ktorí sa na podnet dnes neexistujúceho tlačeného denníka Slovenská republika spustili dolu Váhom.

Bolo to však iba teatrálne gesto a dokazovanie si slovenskosti. Neboli to plte z dreva, iba polystyrénové atrapy, ktoré prevážali na miesta, kde vôbec tiekla voda. Inak by boli stratené a neschopné pohybu.

Odvtedy nikto ďalší nemal takýto veľkolepý nápad na symbolické oživenie akože splavovania dreva.

Povoziť sa na pltiach sa dá pri Strečne. Turisti sa zvezú aj miestami, kde kedysi stáli legendárne skaly Margita a Besná, obávané prekážky v plavebnej dráhe pltníkov.

Ako zo studne

Počas túlania sa okolo slovenskej Amazonky som pred pár rokmi na jednej z malých vyhliadkových lodičiek pod prázdnym prístavom v Šali stretol aj Jána Marcinka. Na palube oslavoval svoju sedemdesiatku.

Lodička je oveľa menšia ako tá, ktorej velil kapitán Burín.

„Váh pre mňa znamená všetko,“ vyznával sa Jozef Marcinko. „Vyrastal som pri ňom. Keď som mal desať rokov, bol najkrajší. Pekný, čistučký. Piť sme z neho mohli ako zo studne. Celkom určite Váh nikdy splavný nebude,“ skonštatoval skepticky.

„Tá myšlienka je tu už veľmi dlho. V čase, keď ešte bola v Seredi Niklovka, chceli do nej voziť rudu. Preto v Šali zdvíhali most. Že budú pod ním plávať veľké lode... Toľko vody vo Váhu nie je,“ hovorí z neho kus sedliackeho rozumu.

Pretože aj vody vo vodných tokoch nielen na Slovensku je vďaka otepľovaniu čoraz menej.

© Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
Spravodajská licencia vyhradená.

Zobrazenie: mobil | klasické

Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×