Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Záhada kostola v Ludrovej: skrýva pod oltárom hrobku templárskeho rytiera?

11.11.2017 Keď raz dozrie čas na prieskum podzemia a údajnej hrobky pod oltárom Kostola všetkých svätých v Ludrovej, možno bude všetko inak. Zatiaľ sú záhadní templári na Slovensku opradení mýtmi.
Záhada kostola v Ludrovej: skrýva pod oltárom hrobku templárskeho rytiera?
9 fotografií v galérii
Kostol v Ludrovej.
Autor fotografie: Vladimír Kampf

História rádu templárov vyvoláva mnoho otázok a je s ňou spojená kopa neobjasnených záhad. Templári sú zdrojom dráždivých legiend o veľkých pokladoch, ktoré sa im údajne podarilo počas ich násilného konca kamsi uschovať.

Možno je aspoň niečo z ich legendárneho bohatstva ukryté aj niekde na Slovensku. Renomovaní historici to však neradi počúvajú. Buď len nesúhlasne krútia hlavami, alebo sú zdržanliví.

Jedným z oddaných popularizátorov tejto myšlienky, ktorá občas dvíha odborníkov zo stoličiek, je aj riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci doktor Miloš Jesenský (46).

„Pôsobenie templárov v našom okolí je nepochybne doložené v dnešnom severnom Maďarsku, Sliezsku s presahom do Poľska a pozdĺž našej súčasnej západnej hranice z juhu od Čejkovíc, kde bolo ich sídlo, až po hrad Štramberk pri meste Kopřivnice na severe Moravy. Listinne je doložené aj ich vlastníctvo mesta Vsetín.

Konflikty o priebeh hraníc medzi niekdajším Uhorským kráľovstvom a Krajinami Koruny českej prebiehali neustále. Hranice boli nepokojné a posúvali sa. Od stredoveku až do ich ustálenia, tak ako ich poznáme dnes, boli krvavé.

Podľa mojej predstavy sa tieto spory vyriešili usadením templárov v pohraničí, aby sa situácia stabilizovala vytvorením neutrálneho pásma. Čiže podobne ako dnes účinkujú vojská OSN,“ vysvetľuje Jesenský svoju teóriu (či azda konšpiráciu?), ktorá podľa neho objasňuje aj ich úzke rozmiestnenie v bezpečnostnom koridore z juhu na sever.

Dr. Miloš Jesenský 9 fotografií v galérii Dr. Miloš Jesenský Zdroj: Vladimír Kampf

Templári

Pauperes commitiones Christi templique Salomonis (Chudobní ochrancovia Kristovi a chrámu Šalamúnovho) – zjednodušene templári – boli stredovekí mnísi, vojaci a rytieri v jednom.


Rád založil v roku 1119 Francúz Hugo de Payens. Ich prvotným poslaním bolo ochraňovať kresťanských pútnikov zo Západu na cestách po Svätej zemi. Neskôr pôsobili aj v iných končinách vtedajšieho civilizovaného sveta.

O dve storočia bližšie

Templári sa nepochybne na Slovensko dostali. „V Ostrihome vyšla roku 1803 monumentálna publikácia Náuka o kláštoroch ríše uhorskej od kanonika Damiána Fuxhoffera. Okrem iného spomína aj templárov na našom dnešnom území.

Tí podľa neho sídlili v Likave, na Oravskom hrade, v Blatnici, Martinčeku, kde stál ich kostol. Templársky bol podľa tohto diela takisto kostol v Ludrovej. Boli tiež v Slovenskej Ľupči či dnešnom Malinove pri Bratislave.

Otázkou však zostáva, či máme Fuxhofferovi veriť? Skeptici hovoria, že vtedy ešte nebola história vedou, takže veľmi ani nie,“ zamýšľa sa netradične uvažujúci bádateľ.

Templári nemali po svojom zrušení nikdy dobrú povesť, ale Fuxhofferovo skúmanie v cirkevných archívoch bolo svedomité a komplexné. Jesenský si myslí, že templárov mohol pokojne zámerne prehliadnuť, lenže on na nich nezabudol.

„Ja tomuto benediktínskemu pátrovi na slovo verím. Bol predsa k templárom o nejaké tie storočia bližšie ako my. Žiaľ, v dejinných udalostiach bolo veľa archívov zničených alebo kamsi zmizli. Fuxhoffer mal možno prístup k dokumentom, ktoré dnes už neexistujú.

Okrem toho sa s listinami v minulosti rôzne čachrovalo. Keď sa francúzskemu kráľovi Filipovi IV. Peknému podarilo templárov zlikvidovať, skonfiškoval ich majetky a k podobnému konaniu vyzval aj svojich mocných kolegov. Nie všetci to urobili.

Napríklad v Portugalsku sa templári dostali pod ochranu kráľa a pokračovali vo svojej činnosti pod iným názvom. Predpokladáme, že u nás sa templári včlenili medzi johanitov, aby neprišli o svoje majetky. Okrem toho je smutným pravidlom, že keď niekto niekomu vezme majetok, tak sa posnaží zničiť aj dôkazy, že niekedy patril niekomu inému.

Dôkazy ničili aj samotní templári, pretože nepotrebovali, aby im niekto dokázal, že to bol ich majetok, na ktorý si robil nárok niekto iný. Takto svet predsa funguje, žiaľ, mnohokrát aj dnes.“

Interiér kostola v Ludrovej. 9 fotografií v galérii Interiér kostola v Ludrovej. Zdroj: Vladimír Kampf

 

Filip IV. Pekný nemal peniaze

Za zrušením rádu stáli najmä finančné problémy francúzskeho kráľa Filipa IV. Pekného (1268 – 1314). Ten sa snažil vyhrabať z dna rôznymi nepeknými podrazmi.

Nahováral pápeža Bonifáca VIII., aby templárov rozpustil, čím by si mohol skonfiškovať ich majetok pre seba. Bonifác VIII. si síce zachoval charakter, no jeho nástupca Klement V. sa dal nahovoriť.

Filip IV. Pekný poveril svojich verných, ministra Nogareta a inkvizítora Ymberta, aby zhromaždili kompromitujúce podklady. Hlavným dôvodom obvinenia templárov bola konšpirácia, že namiesto Krista uctievajú modlu Bafometa.

V noci zo štvrtka na piatok 13. októbra 1307 templárskych rytierov zatkli a ich majetok zhabali. Odvtedy poverčiví ľudia považujú piatok trinásteho za nešťastný deň.

Veľa radových templárov obvinili z kacírstva a upálili ich. Rytiersky rád bol síce na kolenách, no ešte nebol oficiálne zrušený. To sa stalo až na koncile vo francúzskej Vienne.

Jeho veličenstvo kráľ Filip IV. Pekný sa ho zúčastnil s oddielom ozbrojencov, aby dal biskupom jasne najavo, čo od nich očakáva.

Dvadsiateho druhého marca 1312 templárov oficiálne zrušili. Mimochodom, nebol to jediný rád, ktorý takto násilne skončil a prišiel o majetky.

Dochované románske okno za oltárom, pod ktorým je možno hrobka. 9 fotografií v galérii Dochované románske okno za oltárom, pod ktorým je možno hrobka. Zdroj: Vladimír Kampf

Od narodenia po smrť

Hovorí sa, že pod oltárom kostola v Ludrovej je krypta. A hovorí sa o tom už dlho. Nikto tam však doteraz nerobil seriózny výskum.

Počas reštaurovania fresiek v 60. rokoch minulého storočia opravovali aj podlahu. Vyriešili to však po svojom, položili na starú novú a to bolo všetko. Nikto sa pod dlažbu nepozrel.

„Prečo neurobia výskum? V kostole v Ludrovej sa objavili aj zvláštne astronomické súvislosti. Vladimír Karlovský a Eva Stopková z Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci sa venovali astronomickej orientácii niektorých stredovekých kostolov na Slovensk

u. V Ludrovej na Deň sv. Uršuly napríklad preniká svetlo oknom a osvetľuje na stene portrét donátora a text vedľa neho. Ďalším fenoménom je, že na začiatku adventu sa slnečné lúče presúvajú presne po nástennom triptychu zobrazujúcom Pannu Máriu ochrankyňu, bolestného Ježiša Krista, sv. Jána Krstiteľa.“

Zvláštne úkazy historikom nič nehovoria. Kostol je však astronomicky pozoruhodný.

„Keby to bol len bezvýznamný kostolík pre pár vidiečanov, vkladal by do neho niekto toľko úsilia?“ pýta sa Miloš Jesenský. „Ak ho dáme do súvisu s templármi, môžeme nájsť paralely v Portugalsku, kde sa práve v templárskych chrámoch vyskytujú takéto fenomény.“

Kostol v Martinčeku je na tom podobne. „Bývalý starosta mi kedysi spomínal, ako si ho bol náhodne pozrieť istý profesor z Portugalska. Ani na chvíľu nezapochyboval, že je to templársky chrám.

V interiéri kostola identifikoval symbol astrolábu, dôverne známy z jeho domoviny. Profesor reagoval spontánne a vôbec sa nezamyslel, komu by bola uprostred Liptova užitočná táto námorná navigačná pomôcka...“

  Kostol v Martinčeku. 9 fotografií v galérii Kostol v Martinčeku. Zdroj: Vladimír Kampf

Tajomstvá Ludrovej

Kto by mohol byť pochovaný pod oltárom v Kostole všetkých svätých v Ludrovej, ktorý je majetkom Liptovského múzea v Ružomberku?

Bol to azda Johannes Gottfried von Herberstein, majster templárov, ktorého počas vizitácie v Uhorsku v roku 1230 pri templárskom kláštore pri vrchu Mních prepadli lúpežníci a ťažko zranili?

Na následky týchto zranení zomrel. Želal si, aby ho pochovali v najbližšom kamennom kostole. Jesenský ponúka ďalšie vysvetlenie.

„Mohlo ísť aj o podobnosť mien. Objavili sme istého Bernharda von Eberstein, ktorý bol tiež templárskym vizitátorom, pôsobil v Čechách, Poľsku či Sliezsku.

Pri týchto dvoch menách je pri regionálnych rozdieloch v písaní dobových záznamov, ako aj ich čítaní, možná zámena. Podľa toho, čo vieme, Bernhard von Eberstein zmizol počas svojej cesty do Sliezska. Nevedno, čo sa s ním stalo.“

Existencia hrobky pod kostolom sa nedá vylúčiť. Dokonca ani podzemná chodba k neďalekému vrchu Čerená. Výrečná historka hovorí o poľovníkovi, ktorému počas lovu v okolí vbehol do diery v zemi pes a jeho brechot sa pár dní ozýval akoby spod sakristie kostola.

Štrnásti na večeri

Podľa Jesenského sú aj deformované okná kostola v Ludrovej dôkazom toho, že nimi stavitelia chceli niečo dosiahnuť. Veď predsa aj v stredoveku stačila hoci jedna doska, aby boli rovnejšie.

Tomáš Pastucha a jediné vyobrazenie obeseného Judáša na Slovensku. 9 fotografií v galérii Tomáš Pastucha a jediné vyobrazenie obeseného Judáša na Slovensku. Zdroj: Vladimír Kampf

„To nie je hrubá práca. To je usmerňovanie svetelných lúčov na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku a efektu na nasvietenie malieb na stenách,“ domnieva sa Jesenský. „Rozmiestnenie fresiek nie je náhodné, ani usmernenie svetelných lúčov, ktoré na ne dopadajú.“

Nástenné maľby sú takisto zaujímavé. „Kostol všetkých svätých v Ludrovej je jediný kostol na Slovensku, v ktorom je vo svätyni vyobrazený obesený Judáš,“ vysvetľuje Tomáš Pastucha (23), historik a súčasný správca kostola v Ludrovej.

„Na zobrazení Poslednej večere je štrnásť postáv. Apoštolov bolo dvanásť, trinástou postavou by mal byť Ježiš Kristus, ktorý tu je namaľovaný hneď dva razy. Raz objíma apoštola Jána a na druhej strane stola umýva nohy apoštolovi Petrovi. Je to unikátne vyobrazenie dvoch kľúčových situácií v jednej scéne Poslednej večere.“

Tomáš Pastucha je však k domnienkam Miloša Jesenského zdržanlivý. Kostol všetkých svätých v Ludrovej je prvýkrát písomne doložený v roku 1332.

„Je zaujímavý, aj keď si odmyslíme templárov,“ mieni. „Stavebné prvky v najstaršej časti prezrádzajú, že bol vybudovaný niekedy v rokoch 1260 – 1270,“ ukazuje pritom na románske okno vo svätyni.

„Kostol prešiel mnohými prestavbami. K tej v 19. storočí sa vzťahuje legenda. Časom odľahlosť kostola prestala byť zaujímavá pre veriacich, takže tu prestali slúžiť sväté omše. Kostol začal chátrať a vtedy vedľa stojaca lipa vyschla, preto ju chceli vyťať.

Ešte predtým však zasiahol Móric Rakovský, zeman z Liptovskej Štiavnice, ktorému sa prisnilo, že kostol je plný ľudí a lipa vedľa neho zakvitla. Dal kostol opraviť a údajne hneď potom bol strom opäť v plnom kvete. Móric Rakovský je pod ním pochovaný.“

Príjemná historka, no dráždivejšie sú tie o templároch... Je pod oltárom hrobka rytiera Herbersteina alebo Ebersteina a v nej tajomný poklad?

© Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
Spravodajská licencia vyhradená.

Zobrazenie: mobil | klasické

Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×