Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Nemci vychovávajú na Slovensku odborníkov pre novú automobilku

27.10.2017 „Študenti sa u nás učia ovládať také prístroje a zariadenia, s ktorými sa bežne stretnú v automobilke,“ hovorí riaditeľka školy Oľga Hodálová.
Nemci vychovávajú na Slovensku odborníkov pre novú automobilku
4 fotografie v galérii
Samozrejmosťou je využívanie počítačov, v škole sú štandardom pri vyučovaní.
Autor fotografie: Henrieta Ďurovová

Budúcich zamestnancov automobilky Jaguar Land Rover začala na Slovensku pripravovať vzdelávacia spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien (DSA).

Spoločnosť patrí do portfólia nemeckej firmy Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG), ktorá v Spolkovej republike Nemecko prevádzkuje 36 škôl a vzdelávacích centier.

S našimi budúcimi špecializovanými odborníkmi sú predstavitelia EBG spokojní a ani to netaja. Naopak, vyjadrili prekvapenie nad tým, akým spôsobom u nás na niektorých odborných školách prebieha tzv. duálne vzdelávanie. Teda prepojenie teórie s praxou.

Stredná odborná škola polytechnická v Nitre nadviazala spoluprácu so zamestnávateľmi z priemyselného parku v Nitre, pre ktorých pripravuje budúcich zamestnancov. Nosným študijným odborom bude mechatronik, ročne získa túto kvalifikáciu viac než 40 absolventov školy.

Zachránili dravca, ktorý na Slovensku takmer vyhynul: Pracujeme s vedou, nie so vžitými názormi
S mužom sa rozvádzame a začal byť agresívny, polícia tvrdí, že ho nemôže vykázať z bytu: majú pravdu?
Spieva vo Viedni, v Paríži i Londýne: Mrzelo ma, keď ma v SND nezobrali ani po tretíkrát

Pri škole preto vznikne aj hala odborného výcviku, v ktorom študenti absolvujú praktickú časť výučby. Nový zriaďovateľ začne tréningovú halu vybavenú špičkovými prístrojmi a zariadením stavať ešte počas tohto školského roka.

Celkove DSA preinvestuje na škole počas najbližších piatich rokov 4 milióny eur, dozvedeli sme sa.

Na študentov nedajú dopustiť, zástupkyňa pre odborné vzdelávanie Mária Hyčková a riaditeľka Oľga Hodálová. 4 fotografie v galérii Na študentov nedajú dopustiť, zástupkyňa pre odborné vzdelávanie Mária Hyčková a riaditeľka Oľga Hodálová. Zdroj: Henrieta Ďurovová

„Naša škola má už 50-ročnú tradíciu, vznikli sme ešte v 60. rokoch minulého storočia,“ privítala nás v priestoroch školy jej riaditeľka Oľga Hodálová.

„Škola vznikla spojením dvoch subjektov, bývalej školy pri Plastike a Elitexe. V roku 2007 sa zlúčili. Každá z nich mala množstvo študijných a učebných odborov, spolu až 36. Stáli sme teda pred otázkou, ako sa budeme ďalej profilovať.

V našom okolí je asi 20 firiem, preto sme si ich zástupcov pozvali na stretnutie a položili im otázku, či by mali záujem o našich študentov a o aké profesie.

Ešte sa oficiálne o duálnom vyučovaní nehovorilo, sami sme si však urobili vlastný prieskum o profesiách, ktorý sme doplnili údajmi z úradu práce, čím sme si vytvorili obraz o pracovných profesiách, ktoré sú potrebné.

Tieto firmy nám nielen prisľúbili spoluprácu, ale umožnili našim žiakom absolvovať priamo v nich aj prax. Samozrejme, zistili sme, že to, čo sa učia v škole, celkom nekorešponduje s tým, čo firmy naozaj potrebujú.

Oslovili sme preto nielen firmy, ale aj vysokoškolských pedagógov a pripravili sme nové školské vzdelávacie programy. Inovovali sme 14 predmetov, všetko zastrešil projekt v hodnote viac ako 300 000 eur, ktoré sme získali z eurofondov,“ pokračuje Oľga Hodálová.

„Vyškolili sme teda 24 pedagógov na prácu s novými technológiami, vybavili sme učebne interaktívnou technikou.“

Keďže zriaďovateľom školy bol Nitriansky samosprávny kraj, zaujíma nás postoj a ochota úradníkov k spomínaným zmenám.

„Založili sme tzv. priemyselnú radu školy s účasťou firiem a NSK. Napriek všetkým problémom sme sa nevzdali,“ zasmeje sa riaditeľka školy.

„Keď sa školy spojili, mali sme len dve CNC zariadenia, frézu a sústruh, s ktorými však pedagógovia nevedeli pracovať, museli sa zaškoliť.“

Platená prax

Ako to teda v škole funguje? Prvé dva ročníky sa študenti učia odbornú teóriu a prax priamo v škole, od základov až po samotnú prácu na CNC strojoch. V treťom a vo štvrtom ročníku idú na prax do firiem.

„Nejde len o jedno pracovisko, žiaci v rámci firiem rotujú,“ pokračuje Oľga Hodálová. „Tri mesiace pracujú v jednej firme, získavajú praktické vedomosti a sebavedomie. Spoznajú prostredie firiem a po škole sa jednoduchšie rozhodujú, kde sa zamestnajú, pretože je o nich záujem.

Prax je platená, financie prídu do školy a prevažnú časť dostanú študenti. Toto, mimochodom, nikdy zo zákona nevypadlo, takéto vzdelávanie u nás existuje roky, čo sa osvedčilo v našej škole aj v súčasnosti.

Všeobecne sa od neho upustilo, podľa mňa, preto, lebo veľa firiem za tie roky skrachovalo a nové firmy so školami jednoducho nenadviazali kontakt. Zostalo to na iniciatíve riaditeľa, no nie každý mal odvahu sa do tzv. duálneho vzdelávania pustiť.

My sme vychádzali z dlhoročnej spolupráce s bývalou Plastikou, neskôr s nami začala spolupracovať nórska spoločnosť Marel Food Systems, školu podporili počítačmi, či firma Muehlbauer, ktorá nám poskytla simulátory a taktiež možnosť platenej praxe. Postupne sme spoluprácu rozšírili na 23 firiem. Samozrejme, obmieňa sa to.“

Stredná odborná škola polytechnická ponúka v súčasnosti päť štvorročných maturitných študijných odborov, šesť trojročných učebných odborov s výučným listom, na ktoré nadväzuje dvojročné nadstavbové štúdium. Od roku 2013 sa škola stala Centrom odborného vzdelávania pre oblasť CNC technológií.

Veľký záujem žiakov je nielen o strojárske, ale aj elektrotechnické odbory. 4 fotografie v galérii Veľký záujem žiakov je nielen o strojárske, ale aj elektrotechnické odbory. Zdroj: Henrieta Ďurovová

Žiakov si vyberajú, hľadajú dievčatá

„Najvyhľadávanejším odborom na našej škole je programátor obrábacích strojov a zariadení a mechanik – nastavovač. Záujem je aj o elektrotechnické odbory. Zo strany zamestnávateľov je záujem o absolventov odboru spracovania plastov, pretože vzniklo veľa firiem, ktoré sa spracovaním plastov zaoberajú.

Napokon, aj budúcnosť automobilového priemyslu sú plasty. Práve tieto ,staré‘ plastikárske odbory by sme chceli oživiť, no nie je o ne zatiaľ dostatočný záujem zo strany žiakov,“ pokračuje Oľga Hodálová.

Na škole študujú žiaci aj administratívne odbory zamerané na strojárstvo, teda klasické účtovníctvo, ekonomika, skladové hospodárstvo, kreslenie technických výkresov. Vhodné pre dievčatá, ktorých je však na škole zatiaľ málo. Aj preto sú vítané.

Pre Jaguar

„V roku 2015 nás prvýkrát navštívili predstavitelia firmy Jaguar Land Rover, práve v čase jarných prázdnin. Prišli v anonymite, netušili sme, kto sú.

Ďalšia spolupráca sa naplno začala rozvíjať po zmene zriaďovateľa z NSK na Deutsch-Slowakische Akademien (DSA), ktorá je dcérskou spoločnosťou nemeckého vzdelávacieho koncernu Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG).

Táto nemecká sieť má školy v Nemecku aj v Číne či vo Vietname. Od septembra sme teda súkromnou odbornou školou. Náš bývalý zriaďovateľ, teda Nitriansky samosprávny kraj, majetok školy prenajal DSA na 15 rokov, zmeny v podmienkach vzdelávania zostali zachované.

Vyučovanie je naďalej bezplatné, dokonca ideme zrekonštruovať internát pre žiakov z celého Slovenska, ubytovanie bude pre žiakov tiež bezplatné. V súčasnosti máme 435 žiakov, no v budúcnosti ich bude určite viac.“

V roku 2013 škola pocítila dvojnásobný počet záujemcov o štúdium, a tak začali rozširovať počty tried a škola si zo záujemcov začala vyberať tých najlepších.

„Nepripravujeme žiaka len na prax a odborné špecializované zamestnanie, ale aj na štúdium na vysokej škole technického zamerania,“ podotkne Oľga Hodálová.

„Navyše, dobrú reklamu nám robia bývalí absolventi, ktorí naozaj po ukončení štúdia našli adekvátne zamestnanie. Okrem študijných odborov máme učebné odbory, pre tých, ktorí by z rôznych dôvodov študijný odbor nezvládli.

Asi 30 percent našich žiakov pokračuje v štúdiu na vysokej škole, uplatniteľnosť našich žiakov je viac než 90 percent.

Mnohých budúcich zamestnancov si firmy vytipujú už počas štúdia, naši žiaci zasa majú možnosť zamestnávateľa si vybrať, pretože vidia, ako to reálne v zamestnaní vyzerá. A nehovoríme len o práci, ale aj o všeobecných podmienkach, prístupe a podobne.“

Regionálne tréningové centrum

Nový zriaďovateľ spoločnosť DSA investuje v rámci školy na jej rozvoj 4 milióny eur v priebehu piatich rokov. Už v tomto školskom roku sa začne výstavba regionálneho tréningového centra priamo na pozemku školy.

Bude vybavené špičkovými prístrojmi a zariadeniami pre praktickú výučbu profesií, ktoré bude nielen v súčasnosti, ale aj v najbližšej budúcnosti potrebovať automobilový priemysel.

Konkrétne pôjde o oblasti pneumatiky, hydrauliky, elektronicky riadiacich systémov, programovania priemyselných počítačov a robotiky.

„Pre Jaguar Land Rover budeme pripravovať predovšetkým študentov v študijnom odbore mechatronik, ročne počítame s približne päťdesiatimi absolventmi,“ dozvedeli sme sa.

Netreba mať obavy, nepôjde o ľudí ‚,pri pásoch“, ako mnohí prácu v automobilkách vnímajú.

„Naši študenti majú nielen praktickú prípravu, ale aj samotné štúdium na vysokej úrovni, čo môže byť aj v zahraničí benchmarkom. Z hľadiska súčasných vyspelých technológií chceme zachovať doterajší vyvážený pomer teoretickej a praktickej prípravy,“ dodáva riaditeľka školy Oľga Hodálová.

„Nechceme totiž ,vyrábať‘ robotníkov, ale špecializovaných odborníkov. Naši žiaci povinne študujú aj odborný anglický, prípadne nemecký jazyk, preto veríme, že o našich absolventov bude záujem doma aj v zahraničí.“

© Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
Spravodajská licencia vyhradená.

Zobrazenie: mobil | klasické

Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×