Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Súdna dohra? Spor o skládku pri Liptovskom Mikuláši sa stupňuje

24.08.2017 Spor ohľadom uzavretia skládky odpadu pri Liptovskom Mikuláši naberá na obrátkach. Kým jedna strana hovorí o množstve prešľapov a vážnych škodách, druhá o vykonštruovanej kauze.
Súdna dohra? Spor o skládku pri Liptovskom Mikuláši sa stupňuje
8 fotografií v galérii
Jedna z dvanástich sond, ktorá potvrdzuje, že hrúbka vrstiev nedosahuje 150 centimetrov,...
Autor fotografie: Archív L. M.

Skládka vo Veternej Porube slúžila mestu Liptovský Mikuláš na ukladanie tuhého komunálneho odpadu od roku 1994 do 31. októbra 2014, keď bola predchádzajúcim vedením mesta predčasne uzavretá.

Náklady s tým spojené vo výške 1 163 520 eur považuje súčasné vedenie pod primátorom Jánom Blcháčom za zbytočne vyhodené peniaze. Opiera sa pritom o verdikt Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorá potvrdila, že skládka nebola uzavretá v zmysle platnej legislatívy ani v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.

Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil svojou kontrolou porušenie zákona o verejnom obstarávaní a konanie obstarávateľa v rozpore s deviatimi paragrafmi.

Malá mocnosť, nebezpečné priesaky

Mesto už dávnejšie vo zverejnenej správe argumentovalo, že skládka bola uzavretá zbytočne skoro, keďže kapacitne postačovala na ďalšie ukladanie odpadov ešte na niekoľko rokov, ale najmä nekvalitne.

Podľa projektovej dokumentácie mala mocnosť rekultivačných vrstiev dosahovať 1,5 metra, avšak na ploche prekrytia skládky ju dosahuje len málokde. Väčšina skládky je pokrytá rekultivačnou zeminou a minerálnym tesnením v hrúbke menšej ako meter, pričom na štvrtine skládky je to dokonca menej ako 60 centimetrov.

Mesto sa odvoláva na výsledky technickej správy vykonanej špecializovanou firmou. Pracovníci Verejnoprospešných služieb LM od februára tohto roka zaznamenali viaceré priesaky.

V nádrži, ktorá zachytáva tieto kvapaliny, bol umelo vytvorený otvor, aby priesaková kvapalina odtekala a nádrž nepretekala, ale vyprázdňovala sa prostredníctvom otvoru smerujúceho do recipienta a potoka. Záchytné nádrže, ktoré majú byť prázdne, bývajú v čase dlhodobejších zrážok naplnené až po okraj.

Mohlo zostať na cesty

Podľa primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča dopláca mesto na zbabranú prácu bývalého vedenia mesta.

„Je jasné, že uzavretie skládky nebolo v súlade s projektom, navyše nevykonali ani verejné obstarávanie na dodávateľa. Dnes nemáme zodpovedného partnera, od ktorého by sme sa mohli domáhať nejakej nápravy,“ konštatuje s tým, že problému sa dalo včas predísť.

Primátor Ján Blcháč je pripravený vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť. 8 fotografií v galérii Primátor Ján Blcháč je pripravený vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť. Zdroj: Archív L. M.

„Už v apríli 2011 uzavrelo mesto zmluvu s Pozemkovým spoločenstvom Veterná Poruba, ktorému patrí tretina pozemkov pod skládkou. Jej obsahom bolo aj to, že pokiaľ mesto do konca októbra 2014 skládku neuzavrie, bude musieť zaplatiť pokutu milión eur.

Keďže už v tom čase bolo jasné, že skládku bude treba zavrieť, malo mesto dostatok času vypísať seriózne verejné obstarávanie na dodávateľa, ktorý s tým má skúsenosti a zodpovedne by skládku uzavrel. Takto sa finančné náklady vo výške takmer 1,2 milióna eur minuli účinku,“ dodáva Ján Blcháč.

Momentálne už vybraný projektant pripravuje projekt na opätovné uzavretie skládky, hotový by mal byť do konca septembra.

„Koľko to bude stáť, zatiaľ nevieme. Rovnako nevieme, odkiaľ na riešenie tohto problému mesto zoberie peniaze. Pri skládkovaní sa tvorí fond, ktorý sa minul neúčelne, žiadne financie už z neho nezostali. Znamená to, že mesto bude musieť hľadať zdroje inde, či už formou úverov, alebo na úkor iných potrebných investícií.

Ak by sme mali do opätovného uzavretia skládky investovať, povedzme milión eur, bola by to asi pätina sumy potrebnej na nevyhnutné opravy miestnych komunikácií a chodníkov. A to rozhodne nie je málo,“ zdôrazňuje.

Slafkovský: zavádzajúce a neobjektívne

Bývalý primátor mesta Alexander Slafkovský považuje argumenty o nevykonaní verejného obstarávania na uzavretie skládky, podobne ako ďalšie body obvinení protistrany, za zavádzajúce a neobjektívne.

„Za uzatvorenie skládky – v súlade so zákonom, boli zodpovedné Verejnoprospešné služby mesta (VPS), ktoré skládku prevádzkovali, nie mesto. Rokovania, ktoré prebiehali s vedením Pozemkového spoločenstva Veterná Poruba (PS VP) ako vlastníkmi pozemkov pod skládkou, dávali v roku 2013 nádej, že mesto a VPS dostanú súhlas na predĺženie zmluvy.

To by umožnilo skládkovanie komunálneho odpadu na ďalšie obdobie štyroch až piatich rokov. Bohužiaľ, predbežný súhlas vedenia PS VP ich valné zhromaždenie v marci 2014 nepotvrdilo, nakoľko nebolo uznášaniaschopné. VPS-ka sa tak dostala do časovej tiesne a skládku bolo treba pod pokutou milión eur uzavrieť do 31. októbra 2014.“

Nesúhlasí ani s verdiktom o uzavretí skládky v rozpore s platnou legislatívou a schválenou projektovou dokumentáciou.

„Podľa platnej legislatívy môže mesto zadávať práce organizácii, ktorú samo založilo (napr. VPS) a kontroluje ju, aj bez verejného obstarávania. Preto sme práce zadali VPS-ke, ktorá mala na takéto práce oprávnenie.

Tá vzhľadom na časovú tieseň objednala dodávky minerálneho tesnenia (ílu) od dodávateľa vybraného rokovacím konaním, čo je postup zákonom povolený, najmä v prípade časovej tiesne. Hodnota ílu bola cca 75 000 eur.

Súčasné vedenie mesta v minulom roku tento postup napadlo a dalo „samo na seba“ podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. Ten vyhodnotil situáciu tak, že dal mestu pokutu v hodnote 10 % hodnoty objednávky ílu. Mesto sa proti uloženiu pokuty neodvolalo a pokutu zaplatilo.

A to napriek tomu, že žiadnu povinnosť neporušilo a nemalo konkrétnu zodpovednosť za uzavretie skládky. Za proces uzatvárania skládky bola zodpovedná VPS-ka. Čo sa týka technológie uzatvárania skládky, Slovenská inšpekcia životného prostredia dohliadala na postup uzavretia skládky a v roku 2015 uzavretie aj skolaudovala.“

Skládka vo Veternej Porube už dávnejšie spí pod nánosmi zeminy, napriek tomu je okolo nej stále rušno. 8 fotografií v galérii Skládka vo Veternej Porube už dávnejšie spí pod nánosmi zeminy, napriek tomu je okolo nej stále rušno. Zdroj: Martin Mázor

Zodpovedný? Ani v najmenšom

Bývalý primátor striktne odmieta aj súvislosť s priesakmi vody so zle uzavretou skládkou.

„Uzatváranie skládky priebežne monitorovala Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá vydala aj kolaudačné rozhodnutie. Nikto zatiaľ nevysvetlil skutočnosť, že kým bola skládka v rokoch 2011 až 2013 otvorená, vytekalo z nej cca 5 000 m³ vody ročne, kým v rokoch 2015 – 2016 to bolo približne o 1 000 m³ viac. A to napriek tomu, že bola v roku 2014 uzavretá a podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu pršalo menej ako v rokoch 2011 – 2013.

Logika hovorí, že zvýšený objem vytekajúcej vody nie je dažďovou, ale skládkovou, respektíve spodnou vodou. Tá sa pravdepodobne dostáva do skládky následkom zosuvu pôdy pod skládkou, ktorý mohol vytvoriť trhlinu vo fólii tvoriacej jej dno. Je krajne nepravdepodobné, ba dokonca vylúčené, aby zvýšené vytekanie spôsobilo uzavretie povrchu skládky.

Bohužiaľ, asi došlo k zanedbaniu technickej kontroly na skládke po jej uzavretí zo strany VPS v rokoch 2015 – 2017 a vytekajúca voda mohla spôsobiť ekologickú škodu,“ poukazuje dokonca Alexander Slafkovský na možné pochybenia súčasného vedenia mesta.

Sám sa za súčasný stav necíti ani v najmenšom zodpovedný. „Celá kauza je účelovo vykonštruovaná voči bývalému vedeniu mesta, hoci mesto ako také za proces uzatvorenia skládky nezodpovedalo. Základný problém zvýšeného výtoku vôd zo skládky nikto nerieši, ale už sa bilancujú náklady na nové uzatvorenie skládky. Navyše, podľa mojich informácií nedošlo ani k vyčerpaniu fondu z čias skládkovania. Na účte VPS je 200-tisíc eur, čo je dvakrát viac, ako požaduje zákon,“ dodáva Alexander Slafkovský.

Blcháč: Toto bude vážny spor

Súčasný prvý muž Liptovského Mikuláša má však na vec celkom iný pohľad. Hovorí o škodách, ktoré mesto nenechá len tak. Zatiaľ evidujú pokutu zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia 5 000 eur, ďalších vyše 6 700 eur z Úradu pre verejné obstarávanie.

K tomu podľa vedenia mesta treba prirátať poplatky za sondy, znalecký posudok prekrytia, montáže senzorov a podobne. Doterajšiu celkovú škodu vyčísľujú na viac ako 41-tisíc eur, ďalších 10-tisíc pohltia náklady na projektovú dokumentáciu, očakávajú sa aj ďalšie pokuty.

„Som zaviazaný uznesením zastupiteľstva, kde mi bolo odporučené aj vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti. Čakáme na vyčíslenie škôd, naši právnici už pripravujú podklady. Toto bude dosť vážny spor, ktorý sa možno skončí až na špeciálnej prokuratúre,“ hovorí Ján Blcháč.

Alexander Slafkovský je naopak presvedčený o tom, že: „Cieľom protistrany je asi prekryť policajné vyšetrovanie a kauzy najvyšších predstaviteľov mesta, a nie riešiť reálny problém spôsobený pravdepodobne zosuvom svahu pod skládkou.“

Zdá sa, že na liptovskomikulášskej radnici, a možno nielen na nej, bude ešte horúco.

© Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
Spravodajská licencia vyhradená.

Zobrazenie: mobil | klasické

Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×