Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Komunistická realita: Keď bolo žito malé, pri fotení žatvy všetci kľačali

18.08.2017 Každý politik chce byť obdivovaný a uctievaný, a niektorí si to vynucujú. Prorektorka Vysokej školy výtvarných umení Bohunka Koklesová (45) hovorí, ako sa politika prenáša do umenia.
Komunistická realita: Keď bolo žito malé, pri fotení žatvy všetci kľačali
6 fotografií v galérii
Busta s názvom doc. JUDr. Robert Fico, CSc. vydržala pred bratislavským Istropolisom iba...
Autor fotografie: Archív Nový Čas

Ako sa do umenia prenáša politická situácia, atmosféra obdobia? Vieme podľa umeleckých diel zistiť, kedy vznikali?

Vieme, podľa štýlu alebo kánonu sa to dá určiť, ale umenie vždy bolo nejakým spôsobom previazané s politickou objednávkou alebo so štátnou objednávkou tých, ktorí boli pri moci. Už v antike, renesancii, klasicizme boli obdobia, v ktorých mali umelecké diela zobrazených ľudí idealizovať, heroizovať, vytvárať politicky zaujímavý obraz človeka.

No keby sme mali hovoriť, že výtvarné umenie sa aktívne dostalo do služieb politiky a ideológií, tak to bolo najmä v 20. storočí, keď sa kontrolovali nielen obsahy, ale aj kánony.

Zaujímavé je, že do 19. storočia bolo najviac objednávok umeleckých diel od cirkvi, ale aj mecenášov.

Áno, najväčším objednávateľom do 19. storočia bola najmä cirkev, mnohé diela vznikali pre kostoly, kláštory. Diela mali okrem umeleckej hodnoty najmä edukatívny charakter. Mnohí v tom čase nevedeli čítať, takže pašiové cykly, život Panny Márie vo forme nástenných a tabuľových malieb mali sprostredkovať poznanie Biblie, Starého zákona, morálnych kresťanských hodnôt a podobne.

Dnes ľudia obdivujú Michelangelove diela, no mnohé z nich boli ikonograficky dané?

Áno, no umelci s tým nemali problém. Obsah síce bol daný, mnohé kompozície sa opakovali, maliari si však vytvárali vlastný výtvarný rukopis, ktorý bol jedinečný a autentický. Ak by sme mali hovoriť o radikalizácii politického alebo sociálneho postoja umelca, ktorý sa dostáva do jeho tvorby, to sa dialo najmä od 19. storočia. Najmä pri problematických historických zlomoch. Vidíme to napríklad u Goyu, Maneta, Daumiera, Picassa a podobne.

Previazanosť s politikou nebola len objednávka. Bol to už autorský prejav daný vlastnou potrebou sebavyjadrenia sa umelca, vznikali diela mimo oficiálnych objednávok. Rodil sa aj trh s umením, ktorý v téme a rukopise autora oslobodzoval. Vtedy umelci siahli k aktuálnym témam súvisiacim s oslobodzovaním národa, s vojnovými konfliktmi, sociálnymi problémami a tak ďalej.

Keby sme preskočili do dnešných čias a pozreli sa na slovenské umenie, ktoré diela by sme mohli pomenovať ako politické?

Diela, ktoré vznikali na objednávku politickej nomenklatúry a tie, ktoré prispievajú k zviditeľňovaniu a propagovaniu jednotlivých politických strán a ich reprezentácií. Diela, ktoré vznikajú bez súťaže, priamym zadaním, majú konzervatívny výtvarný charakter.

Napríklad?

Socha Svätopluka na Bratislavskom hrade je typický príklad. Na nádvorie Bratislavského hradu sa dostala socha, ktorej forma je akoby prevzatá zo „slovenskoštátnych“ návrhov. Ten typ jazdeckej sochy aj s gardistickým znakom na štíte má vizuálne predlohy v období tzv. slovenského štátu.

Vtedy sa mytológia viazaná na Svätopluka, Pribinu, Cyrila a Metoda začala výrazne inštitucionalizovať. Problém tiež je, že socha Svätopluka má výrazne popisný a konzervatívny charakter, no dnešné slovenské výtvarné umenie je už o niečom inom, už sme prekonali ten typ premýšľania a vizuality.

Svätopluk bol na objednávku vlády Roberta Fica. Dá sa povedať, že niektorí politici ako keby boli stále myslením v minulom storočí?

Áno. Oni často potrebujú sprostredkovať nejakú informáciu a urobia to aj cez umelecké dielo, vedia si to načasovať tak, aby dielo bolo prepojené s ich politickými záujmami. No máme aj súčasné nezávislé umenie, a to je už kriticky nastavené, komentuje problematické historické obdobia, nastavuje zrkadlo aj súčasným politickým rozhodnutiam.

Najviac zasahovala politika do umenia v 20. storočí, hovorí Bohunka Koklesová. 6 fotografií v galérii Najviac zasahovala politika do umenia v 20. storočí, hovorí Bohunka Koklesová. Zdroj: Peter Brenkus

Ktoré?

Typický príklad bola busta Roberta Fica inštalovaná pred bratislavským Istropolisom na Trnavskom mýte. Bustu odhalili v rovnakom čase ako sochu Svätopluka na Bratislavskom hrade a pointa bola, že Svätopluka vytvoril na objednávku Ján Kulich. A pred Istropolisom bola predtým busta komunistického funkcionára Františka Zupku, ktorú takisto kedysi dávno vytvoril Ján Kulich. Zupku, samozrejme, po roku 1989 odstránili.

Sochárske hnutie Verejný podstavec si prenajalo podstavec, na ktorom predtým bola Zupkova busta od Kulicha a umiestnili tam bustu Roberta Fica. Tým autori chceli povedať, že Kulich profitoval zo štátnych objednávok aj za komunistickej éry, aj od politických predstaviteľov počas vlády Roberta Fica.

Samozrejme, odborári, ktorým patril priestor, ešte v ten deň hodili na bustu Fica plachtu a zrušili nájomnú zmluvu. Busta nakoniec zmizla, padlo aj trestné oznámenie a nakoniec policajti bustu vrátili autorovi.

To je úplne čarovný príklad toho, ako sú politici, ale aj spriaznení odborári zakotvení ešte v minulom storočí.

Len neviem, či je to úplne ideálny príklad odo mňa, lebo autor Ficovej busty bol Dalibor Bača, je to môj brat. Tak aby ľudia nemali pocit, že mám konflikt záujmov. Možno spomenúť mnohé aktivity umelcov, ktoré majú výrazný politický apel: napríklad sériu výstav Privátny nacionalizmus koncepčne pripravila významná slovenská umelkyňa Ilona Németh.

V každom prípade je to dobrý príklad, lebo ľudia na to zareagovali pozitívne a pochopili situáciu na Trnavskom mýte.

Zareagovali dobre odborníci, široká verejnosť aj médiá. Problém tiež bol, že Svätopluk na Bratislavskom hrade vznikol podľa predlôh Jána Ladvenicu, ktorý pôsobil počas tzv. slovenského štátu a presne takého Svätopluka navrhol vo svojich náčrtoch.

Vtipné je, že zadanie na vytvorenie takéhoto Svätopluka dala strana, ktorá si hovorí sociálno-demokratická.

Bratislavský hrad mal vtedy na starosti predseda parlamentu Pavol Paška, takže objednávka išla odtiaľ. Len nerozumiem, ako na to mohli dať povolenie pamiatkári, keď pred Bratislavským hradom socha nikdy nebola a logicky tam nepatrí.

Pod sochou sú priestory, takže museli urobiť aj železobetónovú kotvu, aby sa časť nádvoria pod sochou neprepadla. Je to etický problém, a to už nehovorím o garážach a pseudobarokovej záhrade. Je to prejav malomeštiackej kultúry.

V ktorom období sa u nás najviac prenášala politika do umenia?

V päťdesiatych rokoch minulého storočia, s nástupom komunistov. Lebo v období tzv. Slovenského štátu si ešte výtvarníci mohli realizovať vlastné výtvarné projekty, diela mali aj veľmi silný protivojnový charakter. Lenže prišiel socializmus a ustanovil sa aj vizuálny kánon socialistického realizmu, umenie sa „zglajchšaltovalo“.

Umelcom boli zadávané tzv. úlohové zadania, ktoré súviseli s budovateľskou epikou, industrializáciou, pioniermi, so zväzákmi... Obrazy vytvárali falošný idealizovaný svet socializmu, plný šťastných zajtrajškov. V krajine sa však diali politické procesy, likvidovali sa ľudia. Tejto téme sa venuje kolegyňa Alexandra Kusá, ktorá dokončuje rozsiahlu monografiu o tomto období.

Obdobie nástupu komunizmu bolo pre umenie horšie ako fašizmus?

U nás majú aj historici problém s pojmom fašizmus, skôr sa hovorí ľudácky režim. No je fakt, že nástup komunistov po roku 1948 bol pre umelcov oveľa horší. Preberali sa mnohé sovietske vzory a témy, ktoré mali charakterizovať falošnú pozitívnu perspektívu do budúcnosti a všetko negatívne alebo dvojzmyselné sa muselo z umenia vytratiť.

Umenie bolo komunistami výrazne regulované. Za tzv. slovenského štátu sa síce zo začiatku presadzoval národný socializmus v umení a kultúre, no nik z umelcov nevedel, o čo presne ide.

Usmerňovanie umenia bolo skôr o tom, že umenie má oživovať slovenské sily, mýty a všetko, čo súviselo so slovenskou identitou. Lenže umelci mali vlastný umelecký prejav, neexistoval jednotný kánon. Ak nemal umelec židovské alebo rómske korene, mohol byť aj polemický s režimom, za komunizmu už polemika možná nebola.

Po nástupe komunistov sa u spisovateľov stalo, že mnohí, ktorí nemohli písať, začali tvoriť pre deti, unikli k detskej literatúre a nastala akási zlatá éra rozprávok. Vo výtvarnom umení sa to nestalo?

Čiastočne áno, veď napríklad Ľudovít Fulla ilustroval aj Dobšinského rozprávky. Práve Fulla bol po nástupe komunistov dosť prenasledovaný a venoval sa najmä ilustráciám. Každý sa snažil vytvárať si nejaký malý azyl, v ktorom mohol realizovať autorsky nezávislé diela. Väčšina sa snažila nejako sa vysporiadať so socializmom, ale niektorým sa nedarilo.

Napríklad Miloš Alexander Bazovský si išiel vlastnou cestou, ustál slovenský štát aj komunistov, a aj keď bol skvelý, veľmi ťažko existenčne žil. Vtedy bola pomerne silná generácia kvalitných výtvarníkov, a keďže počas „slovenského štátu“ bola kultúrna politika pomerne otvorená, tak vystavovali, vychádzali im aj katalógy a potom to za komunizmu museli veľmi ťažko vysvetľovať.

Svätopluk ako typické politické umenie - socha objednaná vládnymi politikmi. 6 fotografií v galérii Svätopluk ako typické politické umenie - socha objednaná vládnymi politikmi. Zdroj: TASR

Dal by sa komunistický kánon v umení porovnať s tým, čo robila cirkev v stredoveku?

To je ťažké porovnávať, lebo v období stredoveku boli máloktoré diela signované, podpísané. Lebo výtvarník bol ten, ktorého si akoby Boh vybral k tomu, že ho obdaril talentom a cez neho sprostredkoval svoju krásu. Čiže v stredoveku bol výtvarník sprostredkovateľom niečoho božského, preto signatúry neboli dôležité.

Cirkevná objednávka nebola prepojená s politikou, ale so snahou držať ľudí v nejakých etických parametroch, preto sú napríklad pri portáloch kostolov z raného obdobia stredovekého umenia rôzne chrliče a ďalšie výtvarné prejavy, ktoré majú zobrazovať peklo, aby ľudia videli, ako môžu skončiť. Neskôr v novoveku sa pozornosť umelcov sústredila na človeka, pribúdajú svetské témy a umelci svoje diela signujú.

Ak ste hovorili, že za tzv. slovenského štátu bola v umení relatívna sloboda v porovnaní s komunizmom, tak potom moderní „náckovia“ sú asi dosť ovplyvnení komunizmom. Napríklad Marian Kotleba je schopný prerušiť divadelnú hru, ak sa mu nepáči. V tom sa správa ako komunista. Čo by sa s umením stalo, keby sa taký človek dostal do čela štátu?

Že šikanuje divadelníkov, je hlúpe a primitívne, podráždilo ho najmä to, že umenie je v konflikte s jeho ideológiou. No umelci už v súčasnosti fungujú v medzinárodnom kontexte, nelimitujú ich len „národné mantinely“. Čiže ak by sa, nedajbože, dostal Kotleba k moci, tak by nebol schopný ovplyvniť obsah a kritické nastavenie diel, ale bol by schopný zredukovať dotácie na umenie.

Ak by zasahoval do slobodného prejavu, vyvolalo by to obrovskú vlnu nevôle umeleckej obce. Umelci sú schopní mobilizácie, vedia vyvolať tlak, v takýchto chvíľach by sa zomkli, bez rozdielu.

Politika ovplyvňovala aj umenie v oblasti fotografie?

Samozrejme, fotografia je nesmierne atraktívna pre autoritatívne režimy, lebo bola ľahko reprodukovateľná a šíriteľná na rozdiel od maľby, ktorú maliar maľuje napríklad pol roka. Fotografia môže okamžite zachytiť zinscenovanú politickú situáciu a snímka ide okamžite do médií.

Fotografia, film a rádio boli tri najsilnejšie propagandistické médiá, a to vedel aj Lenin, aj Hitler, aj komunisti v Československu. Ideologické ovplyvňovanie fotografie sa dialo hlavne v tlačových agentúrach cez výber snímok. Fotoreportér síce odovzdal množstvo fotografií, ale obrazový redaktor vybral iba tie politicky „korektné“.

Keď potom fotoreportér nechcel robiť kopec zbytočnej roboty, tak sa prispôsobil a fotil už iba to, čo prešlo cez obrazového redaktora?

Áno, tomu sa hovorí autocenzúra a fungovala najmä za komunistov. Základným princípom fotografií v tej ére bolo, že snímky nesmeli mať skryté významy, dvojité obsahy. Všetko muselo byť jednoznačné, primitívne, zrozumiteľné.

To muselo brutálne vymazať umenie a kreativitu z hlavy fotoreportérov.

Skrotili ich, spontánnosť bola preč. V období „slovenského štátu“ to ešte nebolo. Fotografi uplatňovali avantgardné prístupy, diagonálne kompozície, vtáčie nadhľady, fotografia bola veľmi moderná, ale tí istí fotografi boli potom za komunizmu zrovnaní, a hoci boli majstri svojho remesla, začala sa výrazná autocenzúra.

Mimochodom, avantgardné prístupy vo fotografii a filme boli aj za Hitlera. Leni Riefenstahl – jeho dvorná filmárka – veľmi inovatívne snímala mnohé situácie aj zo stretnutí NSDAP alebo z olympijských hier v roku 1936 v Berlíne. Malo to silný propagandistický charakter, no zároveň boli jej snímky veľmi moderné, presvedčivé, autentické. To je najväčší problém, že išlo o mimoriadne kvalitné filmy, ktoré zároveň mali silne nacistickú charakteristiku.

Jeden náš bývalý kolega spomínal, ako musel ísť za socializmu fotiť žatvu. Lenže žito narástlo veľmi malé a súdruh Biľak navrhol ostatným súdruhom, aby si kľakli a fotoreportérov zorganizovali tak, aby fotili iba spredu a aby nebolo vidieť, že pri žmolení zrna kľačia.

Komunisti veľmi často používali princíp „inscenovanosti“. Česká tlačová kancelária vydala v roku 1999 knihu Zakázané dejiny o cenzúre v agentúrnej fotografii od roku 1918, ktorá okrem iného ukázala v niektorých kapitolách, ako komunisti manipulovali s obrazom. V knihe sú porovnané originálne fotografie a potom tie isté fotografie, len s vyretušovanými nepohodlnými osobami.

Tak sa stalo, že zo záberov prejavu Gottwalda na Staromestskom námestí vypadol Clementis, hoci pri Gottwaldovi stál a na fotke pôvodne bol, alebo na záberoch Michaila Gorbačova odrazu nebola povestná červená škvrna na jeho hlave. Všetci vedeli, že škvrnu má, ale na niektorých fotografiách v Československu ju odrazu nemal.

Alebo politický pohlavár bol v zmenšenej pozícii voči tomu, kto ho prišiel navštíviť, tak fotografia nesmela ísť von. Zachádzali až do absurdností. Manipulácia s fotografiou bola prítomná už od roku 1918, no práve v období komunizmu nastúpili sovietske metódy recenzovania a manipulovania s obrazmi, že boli z obrazu retušované politicky nevhodné postavy.

Vďaka takýmto príkladom z umenia sa dá krásne ilustrovať, ako komunisti vytĺkli ľuďom z hláv kreativitu, šikovnosť, udusili ich. Bolo to v celej histórii umenia 20. storočia najhoršie obdobie, najviac sa vtedy dostávala do umenia politika?

Asi áno, komunisti zadávali konkrétne obsahy, témy, situácie, historické udalosti. Pri pohľade na umenie za komunistov vidíme, že tam sa spájal aj obsah, aj kánon. Kým za tzv. slovenského štátu boli ešte rôzne spôsoby spracovania, rôzne obsahy, tak o tri-štyri roky neskôr už sa museli všetky obrazy podobať, všetky museli mať rovnakú vizualitu aj obsah. Vizuálna kultúra s portrétmi robotníkov, politických pohlavárov, stavbami mládeže, elektrifikáciou, pionierov, zväzákov tvorili vizualitu toho obdobia vo forme fotografií, plagátov, výtvarných diel. Išlo najviac o obdobie Stalinskej éry – čiže o 50. roky.

Keď sa menili éry, čo sa v umení dialo?

Likvidovali sa predchádzajúce symboly štátnej moci. Po vzniku „slovenského štátu“ išli automaticky československé levy dolu z pylónov. Takto sa pri politických zmenách vždy všetko vyčistilo od predchádzajúcich symbolov politiky a noví politici si označkovali územie nanovo, umiestňovali sa nové sochy a symboly.

Keď si kladiem otázky, v akom období žijeme dnes, tak vidím, že 20. storočie bolo storočím vízií či už totalitných, autokratických, s akože šťastnou budúcnosťou, na ceste ku komunizmu. Dnes mnohí sociológovia aj historici hovoria, že nemáme víziu, nevieme kam sa svet posunie. A znova sa to odzrkadľuje aj v umení, mnohé výstavné projekty, literárne diela sa pozerajú do minulosti, nastala tzv. reverzná utópia.

Vidieť v umení neistotu, ktorá je dnes v spoločnosti prítomná?

Áno. Súčasné umenie je značne fragmentarizované, nemôžeme hovoriť o nejakých štýloch, smeroch, slohoch, skôr o rôznorodých témach, ktoré sa občas spoja pri kurátorských výkonoch na výstavách. Pluralita názorov je veľmi cítiť a dnes treba mať omnoho silnejší záber poznania, aby bol človek schopný rozlíšiť kvalitu alebo autentický výtvarný prejav. Lebo keď je jednotný štýl, viete si porovnať, čo sa vydarilo a čo nie.

No neexistujú už jasné predstavy o budúcnosti, o tom, kam by sme sa mohli posunúť, nemáme nad svetom kontrolu, nevieme ho pochopiť a uchopiť, a naozaj to vidieť aj v umení. Sociológovia hovoria o období neistôt, výtvarníci intuitívne siahajú po veciach, ktoré kriticky komentujú túto situáciu.

Niektorí z nich svoj pohľad odvracajú od budúcnosti, smerom k témam z našej novodobej problematickej histórie. Paradoxne tak robia v prospech budúcnosti, aby sa tzv. slovenský štát alebo stalinská éra už nikdy neopakovali.

© Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
Spravodajská licencia vyhradená.

Zobrazenie: mobil | klasické

Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×