Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Euro-islam: cesta, akou zabezpečiť mier na kontinente (rozhovor)

24.07.2017 „Aj náboženstvo môže poslúžiť ako zámienka ku konfliktu, ba až ku krvavej vojne,“ tvrdí vedúci Katedry filozofie a religionistiky na Žilinskej univerzite, profesor Rudolf Dupkala (60).
Euro-islam: cesta, akou zabezpečiť mier na kontinente (rozhovor)
4 fotografie v galérii
Sídlo bojovníkov Islamského štátu Mosul je premenené na ruiny.
Autor fotografie: Getty Images

Azda ešte nikdy v minulosti nebol konflikt medzi svetom kresťanov, západnej kultúry a islamom taký vyhrotený ako dnes.

Tento konflikt odštartoval teroristický útok moslimských extrémistov 11. septembra 2001 na dvojičky Svetového obchodného centra v New Yorku. Hoci sa oficiálne prezentuje ako spor západnej demokracie s terorizmom, niet pochybnosti o tom, že v jeho pozadí je aj historický spor dvoch absolútne odlišných kultúr spojených na jednej strane s hodnotami kresťanstva a na druhej s hodnotami islamu.

Inými slovami – za týmto konfliktom nie sú len geopolitické záujmy svetových veľmocí USA a Ruska, ale aj nezlučiteľné normy a hodnoty obsiahnuté v učení týchto dvoch svetových náboženstiev.

Takže súčasné napätie medzi kresťanmi a moslimami sa zrodilo dávno pred 11. septembrom 2001?

Isteže. Napríklad americký politický teoretik Samuel Huntington, ktorý sa preslávil bestsellerom Stret civilizácií, už pred udalosťami z 11. septembra varoval, že najznámejší konflikt 20. storočia – medzi liberálnou demokraciou a marxizmom-leninizmom – je v porovnaní s trvalým a vysoko konfliktným vzťahom medzi islamom a kresťanstvom, iba prchavým a povrchným historickým fenoménom.

Ako sa dá tento stav označiť?

Významný francúzsky historik, orientalista a religionista Jean-Paul Roux už pred desiatimi rokmi tvrdil, že Západ je s moslimami, teda s islamom, vo vojnovom stave. Len svet si to nechcel priznať. Dlhá vojna medzi islamom a kresťanstvom má niekoľko historických etáp, nie je to žiadna novinka našich čias.

Roky 632 – 732 sa niesli v znamení prvej arabskej invázie do Európy, inváziu Arabov zastavil až vo Francúzsku kresťanský panovník Karol Martel. V ďalšej etape ohraničenej rokmi 732 až 902 útočili Arabi na dnešné Taliansko.

Potom nasledovala dlhá vojna medzi islamom a kresťanstvom. Boli to časy krížových výprav, keď sa kresťanská Európa snažila usadiť na Blízkom východe. Obdobie od roku 1291 až po rok 1492 sa pre zmenu vyznačuje razantnou islamizáciou Európy prostredníctvom expanzie tureckých Osmanov. Potom opäť prišli časy, v ktorých kresťanská Európa kolonizovala islamský svet.

A druhá polovica minulého storočia sa niesla v znamení vzniku moderných moslimských štátov, v znamení dekolonizácie, ale aj v znamení nábožensko-politického prebudenia islamu v Európe. Súčasnú etapu „vojnového stavu“ medzi islamom a kresťanstvom odštartovala al-Káida teroristickým útokom na New York.

„Hodnoty, ktoré vyznáva svet kresťanov a svet moslimov, sú obrovsky rozdielne,“ konštatuje profesor Rudolf Dupkala. 4 fotografie v galérii „Hodnoty, ktoré vyznáva svet kresťanov a svet moslimov, sú obrovsky rozdielne,“ konštatuje profesor Rudolf Dupkala. Zdroj: Peter Ličák

Viera v Boha by mala prinášať dobro a lásku, nie?

Je to tak. Aj náboženstvo môže poslúžiť ako zámienka ku konfliktu, ba až ku krvavej vojne. História ukazuje, že náboženstvo býva príčinou vojny v dvoch prípadoch – je to z dôvodu sebazáchovy alebo z dôvodu nadobudnutia nadvlády nad iným náboženstvom.

V konfliktoch medzi islamom a kresťanstvom sa objavujú oba dôvody. História potvrdzuje, že islam aj kresťanstvo sa často spreneverili svojmu mierumilovnému poslaniu. A vojnu neraz doslova posvätili.

Tak to bolo v prípade križiackych výprav či v prípade vyhlásenia džihádu mečom, čo je známa výzva k ozbrojenému boju moslimov proti neveriacim. Medzi tých moslimovia zaraďujú hlavne židov a kresťanov.

Nie je to paradox, že konflikty medzi islamom a kresťanstvom boli často vyvolané aj ich spoločnými črtami, znakmi, prvkami?

Kresťanstvo aj islam sa zaraďujú medzi náboženstvá založené na viere v jedného a jediného Boha, stvoriteľa človeka, neba i zeme. Lenže ani to spoločné nie je kresťanmi a moslimami rovnako chápané, prijímané a uctievané. Týka sa to chápania samotného Boha, ako aj jeho syna, posla či proroka Ježiša, ako aj chápania Alaha a Mohameda.

Ide najmä o chápanie Ježiša, ktorý je podľa kresťanov Synom Božím a Mesiášom, zatiaľ čo podľa islamu je len jedným z radu prorokov, ktorý dokonca ani nebol ukrižovaný a nevstal z mŕtvych.

Obe náboženstvá sa prezentujú s univerzálnym poslaním, teda obracajú sa so svojím učením na celé ľudstvo. Práve tieto ich ambície na celosvetovú platnosť ich dostávajú do konkurenčných sporov a neraz až do vojnových konfliktov.

Niet pochybnosti o tom, že práve nárok oboch náboženstiev na univerzálnu celosvetovú platnosť bol a aj dnes je jednou z príčin konfliktov medzi kresťanstvom a islamom.

Poslanec spoluzakladal úspešnú polikliniku v Žiline (kto podniká v zdravotníctve)

Zdravotnícke zariadenie dosahuje tržby viac ako štyri milióny eur.

No tvrdiť, že islamskí migranti dovezú do Európy terorizmus a konflikty, asi nie je úplná pravda.

Áno, symbolicky možno konštatovať, že po Európe mátoží fantóm imigrácie z prostredia islamskej civilizácie. V ostatnom čase sa reálne prezentujú dva protichodné postoje. Jedným je islamofóbia, druhým „islamobagatelizácia“. Stúpenci islamofóbie šíria po Európe strach zo všetkého, čo súvisí s islamom a moslimami. A islam automaticky spájajú s terorizmom, všetkých moslimov upodozrievajú z toho, že pripravujú teroristické útoky, čo je hlúposť. Veď koľko mladých ľudí zabil nórsky terorista Breivik, a nie je moslim.

Väčšina imigrantov z islamských krajín utiekla preto, aby si zachránila život, nie kvôli tomu, aby v Európe zomreli ako samovražední atentátnici. No tiež je pravda, že v mohutnej imigračnej vlne prišli aj teroristi, ktorí v mene Alaha rozsievajú smrť, čo, žiaľ, na Slovensku využívajú ako argument v debate o migrácii najmä jej kritici.

Kde je vlastne pravda?

Jeden aj druhý názor je škodlivý. Je však veľké umenie nájsť medzi nimi zlatý stred. A to dnes dokáže len veľmi málo politikov, u nás i vo svete. Ukázalo sa, že zvládnuť prízrak imigrácie nie je také ľahké. Ukazuje sa, že ani doterajšia migračná a imigračná legislatíva prijatá na celosvetovej či európskej úrovni nie je schopná reagovať na všetky situácie, ktoré so sebou prináša súčasná vlna migrácie aj imigrácie.

Treba ju prehodnotiť a modifikovať minimálne v častiach, ktoré sa týkajú slobody náboženského vyznania. Ani v mene tejto slobody totiž nemožno šíriť nepriateľstvo a nenávisť voči takzvaným inovercom alebo neveriacim.

Imigrácia moslimov do Európy priniesla so sebou nielen otázky spolužitia zástupcov dvoch, zdá sa, dosť odlišných náboženstiev, ale aj dvoch odlišných kultúr.

Kultúra je systém viacerých hodnôt – právnych, morálnych, etických i spomínaných náboženských noriem. Kultúra arabského a nášho sveta sa od seba odlišuje práve inými normami. Islamský svet sa v prevažnej miere riadi právnymi, morálnymi a náboženskými normami zakotvenými v islamskom systéme práva, ktorý sa nazýva šaría.

Islamská deklarácia ľudských práv, odvodená od šaríe, a Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN sa v mnohom rozchádzajú. To je nepochybne jedným z najvážnejších zdrojov konfliktov medzi naším a islamským svetom.

Novodobý konflikt medzi kresťanmi a moslimami odštartoval teroristický útok islamských extrémistov na Svetové obchodné centrum v New Yorku. 4 fotografie v galérii Novodobý konflikt medzi kresťanmi a moslimami odštartoval teroristický útok islamských extrémistov na Svetové obchodné centrum v New Yorku. Zdroj: Getty Images

Je pre nás šaría problémom? Často sa ňou totiž straší.

V doslovnom preklade a význame chápu moslimovia šaríu ako vyšliapanú cestu k zdroju vody. V prenesenom význame sa týmto termínom označuje „právny i mravný“ návod, ako žiť v súlade s vôľou Boha. Šaría vychádza z Koránu a z učenia proroka Mohameda. Treba povedať aj to, že dnes existuje viacero výkladov šaríe, od umiernených cez radikálne až po extrémistické. Ich súčasťou je napríklad nielen právo na verejné bičovanie alebo odseknutie končatín, ale aj právo zabiť.

Je to téma na dlhú debatu, preto poviem aspoň to najpodstatnejšie. Hlavný rozdiel medzi naším ponímaním práva a šaríou je v postoji k životu človeka. Ide tu o nad slnko jasnejší konflikt dvoch právnych a mravných hodnotových orientácií, ktoré predstavujú kultúry založené na kresťanstve a islame.

Kresťanstvo sa usiluje doviesť biblické prikázanie Nezabiješ až do legislatívnej normy zakazujúcej trest smrti, na druhej strane islam práve prostredníctvom šaríe právo pri zabíjaní či uplatňovaní oprávnenej pomsty legitimizuje. Šaría schvaľuje rodovú nerovnosť, diskrimináciu žien, v niektorých moslimských krajinách ženy nemajú právo svedčiť na súde, alebo ich výpoveď nemá platnosť svedectva muža.

A je tu ešte „malý džihád“, za ktorým sa skrývajú všetky teroristické útoky, ku ktorým sa hlási organizácia Islamský štát. Táto verzia islamu symbolizuje úsilie vynakladané na presadzovanie sa islamu všetkými prostriedkami vrátane otvoreného násilia voči neveriacim. Pre úplnosť však pripomínam, že „malý džihád“ mečom nie je jedinou formou džihádu. Slovom džihád sa pôvodne označovalo každé úsilie človeka priblížiť sa k tomu, čo od pravoverného moslima očakáva Alah.

Môže sa stať Európa miestom, kde môžu spolu aj naďalej žiť moslimovia a kresťania v pokoji a mieri aspoň tak ako dnes?

Európa už bola v minulosti moslimská, aj dnes je a bude novým domovom miliónov moslimov. To však neznamená, že musí byť islamská. Náš kontinent môže byť spoločným domovom ľudí najrozličnejších náboženských vyznaní i ateistov, ak budú všetci uplatňovať spoločne rešpektovaný systém takých právnych, mravných a etických noriem a hodnôt, ktoré garantujú mier, slobodu, spravodlivosť a ľudskú dôstojnosť.

K tolerantnej koexistencii rôznorodých kultúr a náboženstiev môže prispieť nielen rešpektovanie európskeho zákonodarstva a kultúrna pluralita, ale aj euro-islam, ktorý preferujú umiernení moslimovia. Euro-islam podľa jeho stúpencov rešpektuje rovnosť všetkých ľudí pred Bohom i pred zákonom, nešíri nepriateľstvo ani nenávisť medzi ľuďmi. Na rozdiel od islamu ctí slobodu a dôstojnosť každého človeka.

Euro-islam sa však musí rázne dištancovať od islamu (napríklad 15. júna vo Viedni odsúdilo 300 moslimských duchovných zneužívanie islamu na terorizmus, pozn. red.), ktorý je politicky zneužívaný teroristickými organizáciami, nech už pôsobia kdekoľvek na svete. Treba veriť, že islam dokáže spolunažívať, resp. tolerantne koexistovať ako súčasť demokratickej spoločnosti. Osobne si myslím, že je to možné už aj preto, lebo je to z hľadiska spoločného prežitia nevyhnutné. Vojna všetkých proti všetkým nikdy nebola a nebude riešením.

© Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
Spravodajská licencia vyhradená.

Zobrazenie: mobil | klasické

Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×