Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Virtuóz v amputáciách končatín: Dominiquea Jeana Larreyho si vážili Napoleon aj Wellington

01.04.2017 (13/2017) Vojenský chirurg Dominique Jean Larrey (1766 – 1842) vošiel do histórie ako tvorca prvých mobilných poľných nemocníc. Lekári sa tak dostali priamo k bojom a zraneným.
Virtuóz v amputáciách končatín: Dominiquea Jeana Larreyho si vážili Napoleon aj Wellington
7 fotografií v galérii
Vojenský doktor sa preslávil aj rýchlosťou amputácií – 13 až 15 sekúnd na jednu nohu.
Autor fotografie: Getty Images

Larrey bol skutočný človek, jediný, ktorému som mohol dôverovať, povedal cisár Napoleon Bonaparte v posledných dňoch svojho života o lekárovi, humanistovi a inovátorovi, ktorý sa ako vojenský chirurg zúčastnil na všetkých výpravách Napoleonovej veľkej armády. Dominique Jean Larrey bol ako lekár nadovšetko oddaný zraneným, ktorí potrebovali jeho pomoc. Neobyčajne humánny prístup k nim, najmä na bojovom poli, bez rozdielu hodnosti a bez ohľadu na to, či išlo o vlastných vojakov, alebo o príslušníkov armády nepriateľa, z neho urobili jednu z najväčších postáv začiatkov modernej medicíny.

Lietajúce lazarety

Po štúdiách v Toulouse a v Paríži získava Larrey titul doktora medicíny a rýchlo napreduje v kariére. V roku 1787 sa stáva chirurgom kráľovskej flotily a na lodi La Vigilante sa vydáva na cestu do Severnej Ameriky. Počas nej sa stará o zdravotný stav námorníkov, no získava aj informácie o skorbute a ďalších chorobách, ktoré trápia posádku. Po návrate do Francúzska jeho kroky smerujú opäť do Paríža, kde pokračuje v ďalších lekárskych štúdiách. Rok 1789, ktorý je zapísaný do histórie ako rok Francúzskej revolúcie, ho zastihol ako lekára v poprednej parížskej nemocnici Hôtel des Invalides. Po útoku na Bastillu bolo veľa ľudí zranených. Priamo pod múrmi väznice im poskytuje prvú pomoc práve doktor Larrey.

Rok 1789, rok Francúzskej revolúcie, ho zastihol ako lekára v poprednej parížskej nemocnici Hôtel des Invalides. 7 fotografií v galérii Rok 1789, rok Francúzskej revolúcie, ho zastihol ako lekára v poprednej parížskej nemocnici Hôtel des Invalides. Zdroj: Getty Images

O tri roky neskôr sa prihlásil do armády a stáva sa vojenským chirurgom. V bitke pri meste Speyer zažil svoj prvý bojový krst. Už tam poskytoval raneným pomoc priamo na bojisku, čo bolo na vtedajšie pomery veľmi neobvyklé. Videl množstvo krvi, ťažko zranených ľudí, preto uvažoval nad tým, ako im ešte rýchlejšie poskytnúť nevyhnutné lekárske ošetrenie. Navrhol zriadiť mobilné ambulancie, poľné lazarety, ktoré by boli umiestnené čo najbližšie k bojovému poľu, aby tak zraneným poskytovali prvú pomoc okamžite. Už v prvom náčrte tzv. ambulance volante uviedol hlavnú zásadu, ktorej sa držal celý život – medicínsky personál sa musí pohybovať čo najbližšie k samotnej bojovej línii, aby mohol poskytnúť pomoc čo najrýchlejšie, pretože každé oddialenie ošetrenia sa rovná smrti vojaka. Napriek pôvodnej skepse a odmietaniu zo strany armádneho velenia sa jeho myšlienka presadila a za tzv. lietajúce lazarety pre zranených si vyslúžil Larrey úctu a uznanie. Mobilné ambulancie sa stávali čoraz častejšie súčasťou bojujúcich armád, a to nielen vo Francúzsku.

Dominique Jean Larrey vymyslel prvé mobilné poľné nemocnice. 7 fotografií v galérii Dominique Jean Larrey vymyslel prvé mobilné poľné nemocnice. Zdroj: Getty Images

Stretnutie s Napoleonom Bonapartom

Dominique Larrey sa vďaka inovatívnemu prístupu k liečbe zranených stáva veľmi rýchlo známym a stúpa aj v kariérnom rebríčku. Jeho renomé lekára a vojenského chirurga bolo také vysoké, že sa už onedlho stáva zvoleným členom vybranej lekárskej spoločnosti v Paríži. V roku 1794 sa stal najvyšším chirurgom armády na Korzike a tam sa aj prvý raz stretáva s Napoleonom Bonapartom, vtedy ešte generálom republiky. Už v nasledujúcom roku je povolaný ako profesor na vojenskú lekársku vysokú školu, kde šéfuje katedre anatómie a akútnej chirurgie. Svoju prvú prednášku začal slovami: „Pravdu o človeku možno hľadať iba v ňom samotnom,“ a po krátkom zaváhaní dodal: „a so skalpelom v ruke.“

Netrvalo dlho a v roku 1798 sa stal šéfchirurgom pri Bonapartovom ťažení do Egypta. Okrem toho, že pomáhal chorým a zraneným, Larrey sa neúnavne venoval aj lekárskemu výskumu. Skúmal dôvody a príčiny epidémií v Egypte. Stal sa členom egyptského protiepidemiologického inštitútu, s ktorým spolupracoval pri hľadaní účinných spôsobov, ako obmedziť zápaly očí, alebo ako liečiť žltú horúčku. Keď išlo o vojenské bitky, neváhal stáť v prvej línii. Počas bojov o Alexandriu nielenže vlastnoručne prenášal zranených do poľnej nemocnice, ale bránil ich životy aj s puškou v ruke. A nebolo to prvý ani posledný raz. Počas námornej evakuácie francúzskych oddielov bola jeho autorita taká veľká, že dokázal presadiť, aby sa zranení dostali na lode ako prví a mali za každých okolností dostatok pitnej vody. Odvtedy je takýto prístup k zraneným štandardný.

V roku 1798 sa stal šéfchirurgom pri Bonapartovom ťažení do Egypta. 7 fotografií v galérii V roku 1798 sa stal šéfchirurgom pri Bonapartovom ťažení do Egypta. Zdroj: Getty Images

Po návrate do vlasti spracoval všetky získané medicínske poznatky a skúsenosti z lekárskej práce v Oriente do knihy, ktorá vyšla v roku 1803 a predstavovala vlastne prvý a základný spis o chorobách v tejto oblasti. Keď prišiel k moci cisár Napoleon Bonaparte, Larrey sa prakticky od začiatku zúčastnil na všetkých veľkých bitkách, ktoré Napoleonove vojská v Európe vybojovali. Neboli to žiadne prechádzky ružovou záhradou, vojna za sebou nechávala tisícky mŕtvych a ťažko zranených. Keďže v tom čase neboli k dispozícii medikamenty na liečbu zápalov, teda antibiotiká, často bola pre záchranu života nevyhnutná amputácia. Ak sa neamputovala zranená končatina včas, hrozila istá smrť. Larrey vypracoval úplne nové metódy, ako tieto život zachraňujúce zák­roky robiť rýchlo a efektívne. Predstavu o tom, aké jatky sa v rámci vojenských ťažení odohrávali, si môžeme spraviť aj podľa toho, že niekedy vykonal Larrey aj sto amputácií denne!

Poľné nemocnice pre zajatcov

Okrem toho, že zachraňoval na bojisku vlastných vojakov, presadil, aby sa zriaďovali poľné nemocnice aj pre zajatcov. „Na mieste, na ktorom sa bojovalo, už nie sú žiadne hodnosti, žiadna hierarchia, máme iba ťažko zranených, ktorým treba pomôcť,“ hovorieval. Jeho snaha pomáhať zraneným vojakom bez ohľadu na to, na ktorú stranu patrili, bola taká veľká, že sa nezastavil ani pred kritikou najvyšších vojenských miest a samotného Napoleona. Často opakoval, že ak zranených nezabijú guľky, tak ich zabije miesto, kde sa musia liečiť a že armáda je povinná zabezpečiť lepšiu opateru všetkým zraneným. Bol zásadne proti tomu, aby zranení vojaci boli odkázaní iba sami na seba. V ťažkých bojových podmienkach počas rakúskej výpravy operoval 1 200 ťažko ranených, z toho bolo 300 amputácií, pričom zachránil život viac než polovici operovaných.


Virtuóz v amputáciách končatín

Larreyho manuálna virtuozita pri chirurgických zákrokoch bola neuveriteľná. Dokázal amputovať končatinu počas necelej minúty. Postihnuté rameno alebo nohu v kĺbe oddelil, cievy sa tak prerušili. Keďže neboli k dispozícii anestetiká, operácie sa vykonávali bez akéhokoľvek umŕtvenia. Larrey pre záchranu života vojakov vykonal tak veľa amputácií, ako to len bolo možné. Často pracoval až do úplného vyčerpania. Po bitke pri Borodine počas noci vykonal 200 amputácií rúk a nôh, a to všetko pri svetle jednej sviečky!

Vďaka inovatívnemu prístupu k liečbe zranených na vojnovom poli sa stáva veľmi rýchlo známym. 7 fotografií v galérii Vďaka inovatívnemu prístupu k liečbe zranených na vojnovom poli sa stáva veľmi rýchlo známym. Zdroj: Getty Images


Stal sa z neho barón

Za zásluhy o starostlivosť vojakov francúzskej armády ho cisár Napoleon napokon ocenil udelením titulu barón. Keď sa v roku 1812 vydala veľká Napoleonova armáda do Ruska, Larrey presadil, aby zároveň s ňou išla aj veľká skupina poľných lekárov. Armádu tak sprevádzalo spolu 824 lekárov, ktorí pracovali v šiestich poľných nemocniciach. Ruská výprava, ako je známe, bola pre Napoleona a jeho vojakov katastrofou. Nielenže na oboch stranách zomrelo obrovské množstvo ľudí, počas ústupu porazenej francúzskej armády z cárskeho Ruska veľa vojakov zomrelo aj od hladu, zimy a vyčerpania. Spolu s nimi zomierali aj lekári. Z pôvodného počtu 824 ich ruskú výpravu prežilo len 274. Aj samotný Larrey iba zázrakom unikol smrti, pretože ochorel na týfus.

Vždy na strane zranených

Larrey bol známy tým, že keď išlo o chorých a ranených, neváhal sa postaviť ani najvyššie postaveným generálom. V roku 1813 bolo po jednej bitke zaevidovaných 3 500 vojakov so zranenou pravou rukou, čo znamenalo, že už neboli schopní ďalej bojovať. Najvyššie velenie začalo vyšetrovať, či nešlo z ich strany o úmyselné sebakaličenie, aby nemuseli pokračovať v boji. Ak by sa to potvrdilo, bola by to forma dezercie a tá sa trestala zastrelením. Larrey vtedy všetkých vojakov osobne vyšetril a rozhodne sa postavil na ich obranu. Vojaci prežili.

Maršál Von Blϋcher v bitke pri Waterloo zabránil jeho zastreleniu – maršálovmu synovi totiž kedysi zachránil život. 7 fotografií v galérii Maršál Von Blϋcher v bitke pri Waterloo zabránil jeho zastreleniu – maršálovmu synovi totiž kedysi zachránil život. Zdroj: Getty Images

Keď v roku 1815 prišlo k známej a rozhodujúcej bitke pri Waterloo, Dominique Jean Larrey bol ako vojenský lekár a chirurg natoľko rešpektovaný, že ho už poznala a uznávala aj armáda nepriateľa. Keď britský veliteľ Wellington zbadal cez ďalekohľad, že jeho vojaci ostreľujú delami Larreyho poľnú nemocnicu, dal rozkaz zastaviť paľbu. Neskôr vyhlásil, že iba týmto spôsobom si mohol uctiť človeka, ktorý bol pre ranených pripravený obetovať vlastný život. Počas bitky pri Waterloo bol Larrey zranený a orabovaný pruskými vojakmi. V poslednej chvíli ho pred zastrelením zachránil nemecký chirurg, jeho bývalý žiak. O to, že sa k nemu ako ku zajatcovi pruská armáda správala slušne, sa postaral maršal von Blücher – jeho synovi v roku 1813 totiž Larrey zachránil operáciou život.

Z vojenského chirurga maliar

Po Napoleonovom vyhnanstve na ostrov Svätá Helena sa Larrey vrátil do Paríža, nemohol však vykonávať lekársku prax, pretože všetci, ktorí mali blízko k Napoleonovi, boli nežiaduci. Živil sa teda maľovaním a predajom obrazov. V tom čase napísal aj svoje najdôležitejšie vedecké diela o vojenskej chirurgii. Neskôr sa vrátil k svojmu povolaniu a opäť prednášal na viacerých lekárskych fakultách ako expert na vojenskú chirurgiu. V 1830 sa stal vrchným chirurgom v najprestížnejšej vojenskej nemocnici v Paríži. Ako vojenský chirurg pracoval až do svojich 72 rokov. Na jednej z ciest do Alžírska, kde mal vykonať inšpekciu vojenských nemocníc, ochorel a 25. júla 1842 zomrel. Jeho telo najskôr pochovali na cintoríne Père-Lachaise, ale neskôr jeho pozostatky previezli a pochovali na čestnom mieste v hrobke pod kostolom, ktorý stojí pri Hôtel des Invalides v Paríži.


Kord od cisára Napoleona

Z čias napoleonských vojen pochádza aj známy príbeh. Po dlhom dni naplnenom operáciami Dominique Larrey vyšiel zo svojej poľnej nemocnice, aby sa nadýchal čerstvého vzduchu. Práve vtedy okolo prechádzal Napoleon so svojím štábom. Keď zbadal slávneho doktora, prihovoril sa mu: „Monsieur Larrey, kde máte kord?“ Ten mu odpovedal: „Veličenstvo, ja nemám zbraň, mám iba ranených.“ Na to mu cisár podaroval svoj kord so slovami: „V takom prípade prijmite moju zbraň.“ Darovaný kord od cisára Napoleona Bonaparta môžu teraz návštevníci vidieť v Musée du service de santé des armées v Paríži.

Larrey sa zúčastnil vo všetkých veľkých bitkách, ktoré Napoleonove vojská v Európe vybojovali. 7 fotografií v galérii Larrey sa zúčastnil vo všetkých veľkých bitkách, ktoré Napoleonove vojská v Európe vybojovali. Zdroj: Getty Images


 

Ondrej Kandráč: V štyridsiatke už normálneho človeka popularita ani sláva neprevalcujú
Lámance s makom
Jediný pes svojho plemena na Slovensku vie rozpažiť predné labky a zatvoriť uši

© Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
Spravodajská licencia vyhradená.

Zobrazenie: mobil | klasické

Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×