Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Lokalita na východe sa chemickej záťaže nezbaví ani o tisíc rokov, patrí k najviac znečisteným na svete!

30.09.2016 (39/2016) Nebezpečné chemické skládky, kontaminovaná pôda, zákaz používať studne, hrozba pretrhnutia hrádzí s kalmi. Profesor Edgar Hiller (42) z Prírodovedeckej fakulty UK hovorí, ako sme pretvorili prostredie.
Lokalita na východe sa chemickej záťaže nezbaví ani o tisíc rokov, patrí k najviac znečisteným na svete!
15 fotografií v galérii
„Veľmi problematická oblasť je na východe, kde sa vyrábali polychlórované bifenyly...
Autor fotografie: Peter Brenkus

Do akej miery životné prostredie ovplyvňuje zdravie ľudí?

Svetová zdravotnícka organizácia WHO hovorí, že kvalita života človeka a jeho zdravia je z 20 percent ovplyvnená kvalitou životného prostredia. Čiže keby sme vzali balík rôznych vplyvov, tak pätina je práve prostredie. Človek počas industriálnej éry zmenil krajinu na nepoznanie. Žijeme v extrémne zmenenom prostredí aj z pohľadu chemického zloženia. Ľudia využívajú kvantá chemických zlúčenín a prvkov v pozmenenej forme, aké sú pre prírodu cudzorodé.

Človek sa vyvíjal milióny rokov, ale táto zmena prišla zrejme za veľmi krátky čas.

Krátky, priemyselná éra sa začala približne od roku 1750 a došlo k veľmi prudkej zmene životného prostredia. Ľudia začali využívať uhlie a odvtedy sa výrazne mení chemické zloženie atmosféry. A za predchádzajúcich dvesto rokov sme už zmenili planétu tak, že samotní ľudia ovplyvňujú aj klímu.

Taký Juraj Jánošík, ktorého zavesili na hák v roku 1713, žil v úplne inom prostredí?

Absolútne odlišnom, neporovnateľne prirodzenejšom. Máme obrovské dôkazy, že od roku 1750 sa výrazne začal meniť napríklad obsah rozličných chemických zlúčenín v ovzduší. V súčasnosti často počujem od ľudí, že v akom hroznom období žijeme, všade samá chémia, ako keby oni ešte za komunizmu žili v nejakom úžasnom prostredí. Ale je to naopak, pred rokom 1989 bolo životné prostredie na Slovensku v neporovnateľne horšom stave ako v súčasnosti.

Po nástupe priemyselnej éry v druhej polovici 18. storočia došlo k veľmi prudkej zmene životného prostredia a výrazne sa začal meniť aj obsah rozličných chemických zlúčenín v ovzduší. 15 fotografií v galérii Po nástupe priemyselnej éry v druhej polovici 18. storočia došlo k veľmi prudkej zmene životného prostredia a výrazne sa začal meniť aj obsah rozličných chemických zlúčenín v ovzduší. Zdroj: Shutterstock

Pykáme teraz za roky komunizmu?

Pri tejto otázke mi v prvom rade napadne ťažký priemysel – banský a hutnícky priemysel, ťažká chémia, strojárska výroba. Ťažkou chémiou myslím napríklad výrobu polychlórovaných bifenylov a dodnes veľmi problematickú oblasť na východe, kde sa vyrábali polychlórované bifenyly vo fabrike Chemko Strážske.

Ostala tam po skončení výroby veľmi vážna environmentálna záťaž?

Obrovská záťaž v okolí podniku, ale aj ďalej. Lokalita patrí k najviac znečisteným miestam polychlórovanými bifenylmi na svete. Kedysi vybudovali napríklad Strážsky kanál, ktorým sa polychlórované bifenyly rozvlačovali. Výrobu síce zastavili v osemdesiatych rokoch, ale dodnes je tam veľký problém, lebo polychlórované bifenyly sú perzistentné, čiže pretrvávajú veľmi dlho, nie sú odbúravané zo životného prostredia samočistiacim procesom. Sú v pôdach, ale vysoké obsahy sú napríklad aj v sedimentoch z dna Zemplínskej šíravy.

Nedajú sa chemikálie odstrániť?

Je veľa nápadov, ako odstrániť túto záťaž, no všetko sú zatiaľ iba experimentálne výskumy v laboratórnych podmienkach a zatiaľ nie sú realizovateľné v teréne.

Čo pre ľudí znamená, že chemikálie majú v pôde?

Odborníci zo Slovenskej zdravotníckej univerzity a ďalších univerzít preukázali, že ľudia žijúci v tom území majú omnoho vyššie obsahy metabolitov PCB v krvi v porovnaní so skupinami obyvateľstva žijúceho mimo tej oblasti. U detí zistili výrazne vyššie poškodenie chrupu, nižšiu schopnosť pamätať si, nižšiu schopnosť učiť sa, majú znížené psychomotorické vlastnosti. Toto všetko súvisí so znečistením. Chemikálie majú tiež prchavosť do ovzdušia, čiže ľudia v tej oblasti dýchajú horší vzduch, majú horšiu pôdu.

Čo voda, nie je ohrozená?

Nie až tak, lebo polychlórované bifenyly sú veľmi málo rozpustné látky vo vode, majú hydrofóbne vlastnosti. Ale na Zemplínskej šírave je rozšírený rybolov a ukázalo sa, že aj ryby majú vysoký obsah bifenylov, lesná zver v lesoch takisto. Polychlórované bifenyly síce nemajú rady vodu, ale majú rady živočíšne a rastlinné tuky, takže prechádzajú aj potravinovým reťazcom.

Chemikálie v prírode často aj samy zmiznú, odbúrajú sa. V tomto prípade to neplatí?

Odbúrateľnosť polychlórovaných bifenylov je nízka, stovky až tisícky rokov. Keby sme povedali, že napríklad nejaká látka má polčas rozkladu 500 rokov a v kilograme pôdy jej je jeden gram, znamená to, že o 500 rokov bude v pôde ešte pol gramu. O ďalších 500 rokov ešte stále štvrť gramu a tak ďalej. Kým záťaž sama zmizne, uplynú tisíce rokov.

Znečistenie v niektorých lokalitách spôsobuje väčšiu kazivosť zubov, deti si menej pamätajú a ťažšie učia. 15 fotografií v galérii Znečistenie v niektorých lokalitách spôsobuje väčšiu kazivosť zubov, deti si menej pamätajú a ťažšie učia. Zdroj: Peter Brenkus

Čo sú ďalšie problémy, ktoré nám vytvorili naši predkovia?

Napríklad banská činnosť. Spomenúť sa dá trebárs obec Poproč na východe. Má problémy s toxickými polokovmi – arzénom a antimónom. Ľudia tam majú nízku kvalitu vody, studne nemôžu používať, antimónu a arzénu je veľa v pôdach, sedimentoch, rastlinách...

Keby vodou zo studní polievali rastliny, dostali by sa chemikálie do vypestovaných plodín?

Samozrejme. My sme síce také výskumy nerobili, ale robili sa výskumy divorastúcich rastlín a ukázalo sa, že prestupovanie napríklad antimónu a arzénu je v podobných lokalitách zvýšený. Všeobecne platí, že čím viac máte znečistenú pôdu, tým vyššie sú koncentrácie znečisťujúcich látok v pestovaných plodinách a u chovaných domácich zvierat.

Banskou činnosťou boli zasiahnuté mnohé oblasti Slovenska. Je podobných banských záťaží veľa?

Dosť, Spišsko-gemerské rudohorie je prekopané krížom-krážom, podobne Štiavnické vrchy.

Typickým banským mestom bola Banská Štiavnica, ktorá je v súčasnosti turisticky vyhľadávaná. Je tam tiež problém s environmentálnou záťažou?

Áno, nad Banskou Štiavnicou je Šobov, kde ťažili horninu kremenec na žiaruvzdorné výrobky. V hlušine, ktorá ostala, je veľmi veľa pyritu – sulfidu železa, ktorý po vykopaní a styku s ovzduším začne oxidovať. Vytvára veľmi kyslé vody, s nízkym pH, vytvára sa tam kyselina sírová a vody z povrchového lomu stekajú dolu do riečnej siete, čím okysľujú prostredie, devastujú ho. Nízke pH je pre prírodu vždy problém. Kyslá voda intenzívnejšie rozpúšťa minerálne zložky pôdy a tá rýchlejšie eroduje, rozpadáva sa jej štruktúra. Z nej sa potom uvoľňujú stopové toxické prvky a všetko ide do riek. Pri znečistení na malom území je, samozrejme, ťažké preukázať priamy vplyv znečistenia na ľudí, oni neodoberajú bezprostredne tú kyslejšiu vodu. Lenže podobné záťaže majú určite vplyv na ekológiu a tá má vplyv na ľudí.

O pár dní bude šieste výročie, čo sa pri maďarskej obci Ajka pretrhla hrádza odkaliska. Kal zaplavil dedinu, museli ju vysťahovať a zlikvidovať. Máme niečo podobné na Slovensku?

Odkalísk je na Slovensku mnoho. V maďarskej Ajke išlo o hlušinu zo spracovania rúd bauxitu. Úplne rovnaký typ haldového materiálu je v Žiari nad Hronom, ale tam majú perfektne prepracovaný systém zabezpečenia háld, hlinikárne do toho vrážajú obrovské peniaze. V okolí Žiaru však boli veľké problémy v minulosti. Pri výrobe hliníka používali minerál kryolit na zníženie teploty tavenia bauxitových rúd. Lenže kryolit obsahuje extrémne škodlivý fluór, ešte agresívnejší ako chlór, ktorý sa používal v prvej svetovej vojne ako bojový plyn. Keď začali vyrábať hliník, emisie fluóru sa dostali aj do pôdy, hynul dobytok, všetky včelstvá boli fuč. Vietor zanášal fluór na blízku obec Horné Opatovce, ľudia začali mať vážne zdravotné problémy a dedinu museli opustiť. Po dedine zostal iba kostol. Ale keby sme hovorili o odkaliskách, problémy sú napríklad v Krompachoch.

Pred šiestimi rokmi sa roztrhla hrádza odkaliska pri maďarskej obci Ajka a kal zalial rozsiahle územia. 15 fotografií v galérii Pred šiestimi rokmi sa roztrhla hrádza odkaliska pri maďarskej obci Ajka a kal zalial rozsiahle územia. Zdroj: ČTK

Čo je tam za problém?

Predstavte si lesné údolie, v ňom hrádzu vysokú 113 metrov, ktorá zadržiava 5 miliónov ton kalu. Je to obrovské odkalisko po spracovaní medeno-sideritových rúd.

Vyše sto metrov hlboký kal?

Pri hrádzi až toľko. Na povrchu kalu je ešte kôra čierno-sivej farby, čo je struska – odpad z výroby medi v Krompachoch. Geotechnici hovoria, že hrádza je v zlom stave a mala by sa sanovať, aby sa nepretrhla ako v maďarskej Ajke. V katastrofálnom stave je aj drenáž, ktorá má odvodňovať, aby sa v kale nehromadila voda a nedochádzalo k zmene vlastností kalu. Tam by mohlo dôjsť k náhlemu úniku ako v Ajke, kde pretrhnutie hrádze s kalom zlikvidovalo obec.

Kal zhora nie je tekutý?

Nie, tekutý je až hlbšie. Napríklad pri Rudňanoch môžete po povrchu chodiť ako po piesku, tam sa cítite ako pri veľkej pláži. Keď je sucho, na povrchu sú odkaliská suché, ale v určitej hĺbke už tekuté. Preto majú hrádze drenážne systémy, ktoré odvádzajú vodu, aby sa nemenila vlastnosť kalu, aby ho nebolo viac tekutého.

Čo by sa v Krompachoch stalo, keby sa hrádza pretrhla?

Ohrozilo by obec Slovinky aj Krompachy. Aj zo Slovenska sú skúsenosti, čo sa stane pri vyliatí kalu. V Zemianskych Kostoľanoch sa v roku 1965 pretrhla hrádza a vylial sa popolček zo spaľovania uhlia z elektrárne a z chemických závodov v Novákoch. Zahynuli štyria ľudia, Zemianske Kostoľany zalialo do výšky dvoch metrov, zaplavilo polia. Popol rozvláčila rieka Nitra po celej dĺžke toku. Vtedy to však vyriešili takým socialistickým spôsobom – v dedine kal vybagrovali a odviezli ho, ale na ostatné obrovské plochy naviezli zeminu, asi pol metra. Keby ste tam kopali do zeme, tak o chvíľu sa dostanete k sivému popolu. V ňom sú vysoké obsahy toxického arzénu, lebo hnedé handlovské uhlie má tiež vysoký obsah arzénu. Niektoré plochy používajú na pestovanie, iné ako pasienky, ďalšie sú nevyužívané. Bola to taká zvláštna sanačná metóda z čias socializmu.

Je známe, koľko environmentálnych záťaží, ktoré by bolo treba vyriešiť, na Slovensku máme?

Tých najzávažnejších je viac ako 100. Sú rozmiestnené rôzne po Slovensku a všade je iný problém. Niekde je problém arzén, niekde pesticídy, niekde polychlórované bifenyly, niekde chróm a podobne. Problematickosť závisí aj od toho, či v blízkosti bývajú ľudia. Napríklad priamo v Bratislave, najväčšom a najhustejšom meste na Slovensku, majú nielen skládku vo Vrakuni, ale aj samotný areál Istrochemu, kde je závažná kontaminácia. No pri pohľade od Rače vidíte, že ľudia majú po celej jeho dĺžke záhradky.

Odkalisko pri Krompachoch. Hore je pevná kôra, pod ňou tekutý kal. A hrádza je v zlom stave. 15 fotografií v galérii Odkalisko pri Krompachoch. Hore je pevná kôra, pod ňou tekutý kal. A hrádza je v zlom stave. Zdroj: Peter Lázár - Nový Čas

Dokáže štát všetky podobné záťaže vyriešiť?

Nedokáže a nedokážu to ani najvyspelejšie krajiny sveta. Štát nie je schopný vyriešiť ani historické záťaže, a to už nehovorím o tých súčasných. Súčasné sú napríklad veľké podniky – rafinéria, železiareň, ktoré síce prísne všetko monitorujú, regulujú, snažia sa dodržiavať limity, ale vždy produkujú niečo škodlivé. A napríklad v mestách je celoeurópsky problém vysoká prašnosť, čo je súčasná záťaž. My sme sa síce zbavili emisií oxidov síry v mestách, znížili sme emisie ťažkých kovov, oxidu uhličitého, ale vysoká prašnosť zostala a tá nie je len o tom, že vdýchavate jemné čiastočky prachu. Problém je aj v tom, že na čiastočky sa lepí všetko svinstvo a omnoho viac to ohrozuje zdravie ako lokalizovaná environmentálna záťaž.

Ako je na tom Slovensko so znečistením životného prostredia v porovnaní so svetom?

Niekde v strede. Nie je to úplne najhoršie, ale rozhodne nie najlepšie. V minulosti sa pre ekonomický rast devastovala príroda bez ohľadu na budúcnosť. V USA a Európe sa už tak nesprávame, ale vyriešiť historické záťaže naozaj nie je v silách jednotlivých štátov. V USA majú obrovské plochy vyťaženého priestoru, ale tú rozlohu si nevieme ani predstaviť, sú tam zdevastované plochy veľké ako Slovensko. Aj susední Rakúšania majú svoje problémy, hoci menšie ako my. Nemecko má oblasť Porúria, kde bola ťažká chémia, ťažké strojárstvo, Česi majú obrovské problémy s vyťaženými uhoľnými priestormi, Poliaci ani nehovoriac. K nám prichádzalo v minulosti znečistenie práve z Poľska, lebo oni mali na juhu ťažbu uhlia, ťažkú chémiu, strojárstvo. Prevládajúce vetry sú severozápadné, takže emisný spád z Poľska prichádzal aj do Tatier. Tatranské plesá boli tiež postupne okysľované, čo bol problém. Tatry v nedávnej minulosti neboli také čisté ako teraz.

Sú na Slovensku miesta, kde je aj zem kontaminovaná natoľko, že ju chytíte a môžete mať zdravotné problémy?

Nie. Ale v oblastiach s environmentálnymi záťažami sú vysoké koncentrácie škodlivín v porovnaní s inými miestami. A je to väčšie riziko pre zdravie človeka, lebo keď bývate na takej pôde celý život, prijímate z nej potravu, môže to z dlhodobého pohľadu ovplyvniť váš zdravotný stav. Keď idete na dovolenku do okolia Strážskeho alebo na Zemplínsku šíravu, nemusíte sa báť vôbec ničoho, ale znečistenie je zlé pre ľudí, ktorí tam dlhodobo žijú. V súčasnosti je však znečistenie po celej Zemi, keď odchytíte tučniaka, aj v ňom by ste našli polychlórované bifenyly.

Už sme Zem natoľko znečistili?

Áno, je to všade, aj v grónskom ľadovci v hĺbke 100 metrov sa dajú nájsť polychlórované bifenyly. Sú rozvláčené distribučnými cestami, atmosférou. Preto aj existuje špičkový vedecký časopis s názvom Chemosphere. Po slovensky chemosféra, akoby nová zemská sféra. Človek tak pretvoril zemský povrch, že už nehovoríme o prirodzenom, ale chemicky zmenenom povrchu. Pokožku Zeme, geodermu, sme za 250 rokov tak ovplyvnili, že vedci už radi vymieňajú slová biosféra, litosféra, pedosféra za slovo chemosféra. Už ani pôdy nemáme prirodzené a v mestách obzvlášť nie, lebo sú plné stavebných navážok. Robil som výskum toxických prvkov v areáloch materských škôl v Bratislave. Odobral som vzorky napríklad v strede ihriska, kde sa to podobalo na pôdu, ale prišiel som k plotu a tam som narazil na cement, tehly, sklo, kusy železa. Keď hovoríme o ploche 20 x 20 metrov, tak čo je potom reprezentatívne pre pôdu v tej škôlke? Prvá alebo druhá vzorka?

Vy používate slovo chemosféra?

Veľmi rád ho používam. Lebo životné prostredie sme si kompletne prerobili.

Historické záťaže nedokážu vyriešiť ani najvyspelejšie krajiny, hovorí profesor Hiller. 15 fotografií v galérii Historické záťaže nedokážu vyriešiť ani najvyspelejšie krajiny, hovorí profesor Hiller. Zdroj: Peter Brenkus

Hovoríme o problémových oblastiach, no sú aj oblasti, v ktorých pôda naopak skvalitňuje život ľudí?

Áno. Stanislav Rapant zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra dokázal fantastickú vec, ktorá rozbúrala mnohé doterajšie poznatky a možno rozbúra aj tento rozhovor. Skúmal rôzne oblasti Slovenska a zistil, že zdravie obyvateľov omnoho viac ovplyvňuje výskyt základných zdraviu prospešných makro prvkov v pôde, ako je vápnik a horčík, než environmentálne záťaže a toxické prvky prítomné v pôde. Zjednodušene – kde je v pôdach a vode dostatok vápnika a horčíka, ktoré sú prirodzené súčasti, tam je lepší zdravotný stav obyvateľstva v porovnaní s oblasťami, kde je menší výskyt. Ľudia z okresu Krupina majú v rámci Slovenska najhoršie ukazovatele na srdcovocievne ochorenia, rakovinové ochorenia a majú najnižší priemerný vek dožitia na Slovensku. Je tam najnižšia prítomnosť vápnika a horčíka v pôde. Ľudia z okresu Bardejov sa dožívajú najviac a sú v najlepšom zdravotnom stave. A v tamojšej pôde je najviac vápnika a horčíka.

Potvrdzuje sa to v rámci celého Slovenska?

Potvrdzuje. Omnoho lepšie vychádza pozitívny vzťah vápnika a horčíka k zdraviu, ako napríklad negatívny vzťah arzénu. Samozrejme, hovoríme v globále, nehovoríme o lokálnych extrémnych kontamináciách pôdy chemikáliami a nemôžeme tým tvrdiť, že by skládky nemali negatívny vplyv, lebo majú. Zatiaľ je v rámci Slovenska na sto percent preukázateľný negatívny vplyv polychlórovaných bifenylov. A je množstvo lokalít vo svete, kde ľudia trpia vinou kontaminácie, no na väčších plochách má možno naozaj väčší vplyv prirodzené geologické podložie.

 


Zachránili dravca, ktorý na Slovensku takmer vyhynul: Pracujeme s vedou, nie so vžitými názormi
S mužom sa rozvádzame a začal byť agresívny, polícia tvrdí, že ho nemôže vykázať z bytu: majú pravdu?
Spieva vo Viedni, v Paríži i Londýne: Mrzelo ma, keď ma v SND nezobrali ani po tretíkrát

© Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
Spravodajská licencia vyhradená.

Zobrazenie: mobil | klasické

Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×